сряда, 19 юли 2017 г.

В Силистра 6 детски площадки с нови съоръжения


В началото на месец юли т.г. бе извършен ремонт на шест детски площадки, разположени на територията на гр. Силистра. Средствата за дейностите в размер на 12 хил. лева, са от бюджета на Община Силистра и са от перото за привеждането на съоръженията според Наредба №1на „Наредба №1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра“...


Дейностите по премахването на старите съоръжения и обезопасяването на детските площадки се извършва от ОП „Дръстър“. Почистването на пясъчниците и насипване с нов пясък се извършва от „Синева“ ЕООД. Новите съоръжения за игра, доставени и монтирани от „АС-Строй“- гр. Русе, са за възрастова група деца от 3 до 12 години

В рамките на м. юли и при добро време ще бъдат довършени планираните дейности. До края на 2018 г. всички детски площадки в града трябва да се приведат в необходимия вид и ред. Вече обновените площадки са разположени в междублоковите пространства на улиците: „Сан Стефано“, „Васил Левски“ № 6, „Бойка Войвода“, „Анастас Янков“, „П. К. Яворов“, „Македония“ № 205.

Междувременно продължава проектът на Ротари клуб Силистра относно облагородяване на пространството между ул. „Сан Стефано“ и „Ген. Колев“ (ЖК  „Дунав“). В момента се подготвя теренът за засаждане на тревната площ, което трябва да стане в ранната есен. Работи се по проект на община Силистра, останал нефинансиран по конкурс в ПУДООС на МОСВ, за който бяха заделени средствата от бала на ротарианците за Великден 2017. 

 Вече са засадени 40 зелени храста, ограничаващи зад блока на ул. „Сан Стефано“ възможността недобронамерени водачи на МПС да паркират извън асфалтираната пътека. За съжаление, някои от храстите са унищожени при неправилно паркиране. Предстои монтаж на пейки, беседки и кошове за смет, както се изисква от проекта (на снимката с монтажа).

Няма коментари:

Публикуване на коментар