сряда, 19 юли 2017 г.

Криптите на римо-византийския град Залдапа се нуждаят от покрив


От ФсБ-профила на проф. д.и.н. Георги Атанасов, археолог в РИМ Силистра

Завърши проучването на най-голямата в нашите земи ранно християнска крипта за полагане на свети мощи на мъченици в римо-византийския град Залдапа, намиращ се недалеч от българо-румънската граница край с. Крушари в област Добрич. През миналия археологически сезон екипът, включващ освен мен, още доц. д-р Валери Йотов и д-р Йото Валериев регистрира ранна християнска базилика от втората половина на ІV в. под внушителната епископска базилика 62х22 м и нейната съхранена крипта (дължина 3,80 м, ширина 2,50 м. и височина 2,46 м) от началото на VІ в. 

Цялата абсида (бел. ред.-дъга, полукръг, арка, свод; термин в сакралната (църковна) архитектура) на базиликата от ІV в. е заета от ранната крипта за свети мощи, която тези дни бе изцяло проучена. Действително, това е най-голяма и най-представителната крипта за свети мощи в българските земи  (6х5,2 м), с три помещения за полагане саркофазите с мощите на трима мъченици и стълбище с 10 стъпала. Съоръжението е изключително монолитно и сравнително добре запазено, на места до зенита на сводовете на 3,3 м височина. Ценността се повишава от откритите преди няколко дни стенописи в третото помещение (единствените в ранно християнска крипта в България) и най-вече от намерената над пода му долна човешка челюст (може би мощи на един от тримата светци-мъченици). 

Уникалността на двете крипти (няма такъв случай в ранно християнския свят две големи крипти на две базилики една над друга) и тяхната добра съхраненост, както и големите им размери със запазен достъп на поклонници и сега, задължава да бъдат съхранени и експонирани. За съжаление община Крушари, въпреки всеотдайността на кмета Добри Стефанов в подкрепа на археологическите разкопки, не разполага с достатъчно ресурс да поеми финансирането на такъв значителен обект. 

Налага се да търсим съдействието на Министерството на Културата за изграждането на общо защитно съоръжение (засега само над двете крипти), което да покрие общата им площ от 15х13 м (под 200 кв. м.) с осигурен достъп до двете крипти. Иначе рискуваме в най-близко време да започне тяхното компрометиране и заличаване?! Иначе разкопките в Залдапа продължават с цел окончателното документиране на внушителната епископска базилика и прилежащия епископски дворец. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар