сряда, 26 юли 2017 г.

240 часа партньорство между ученици от ЕГ Силистра и студенти от Филиал а на Русенски университет


Студенти от специалност Педагогика на обучението по български език и чужд език от Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ приключиха успешно участието си в проекта на МОН „Студентски практики – фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Резултатите: 240 часа в реална работна среда, в непосредствен контакт с учители и ученици, с лице към предизвикателствата на образователната система и на съвременните млади хора.

И още няколко пъти по 240 часа: възможност за проверка на знанията, практическо приложение на теорията, обогатяване на компетентностите, търсене на нови решения и откриване на нови перспективи в учителската професия; дейност в класните стаи и извън тях с конкретна ангажираност към млади хора и общи инициативи, стимулиращи съзидателността; възможности за активност, предприемчивост, критичност, създаване на самопреценка и работа в екип.Обучаваща организация: Езикова гимназия „Пейо Яворов“ - Магдалена Атанасова – директор на гимназията, преподавател по френски език; Ваня Игнатова – преподавател по български език и литература, партньорство в името на споделените отговорности, професионализма и вдъхновяващото сътрудничество, както между поколенията, така и между институциите!

Няма коментари:

Публикуване на коментар