вторник, 25 юли 2017 г.

Професор от Шумен дари на РБ „П. Павлович“ ценна книга за Симеон Велики

Проф. Христо Трендафилов от Шуменски университет „Константин Преславски“, който в категория „Хуманитаристика“ е тазгодишният носител на Националата награда „Христо Г. Данов” дари на Регионална библиотека „Партений Павлович“ Силистра книгата „Цар и век. Времето на Симеона” (532 страници), станала повод за престижното отличие. Трудът му е издаден с финансовата подкрепа на общински Фонд „Култура” Шумен.
сн. http://www.zashumen.bg
Проф. Трендафилов е дългогодишен преподавател в Шуменския университет, За да напише книгата си, професорът е анализирал текстологически сравнения и от историческия сборник „Цар Симеон”. Наскоро професорът, който преподава и в учебни заведения – 4 години в Санкт Петербург (Русия), където още толкова време е бил и докторант, както и в Будапеща (Унгария), гостува в Силистра заедно с колегите си от Славянско дружество Шумен, когато остави книгата си за дар на най-голямото библиотечно звено в област Силистра.

Според проф. д.ф.н. Татяна Славова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, която е рецензент на книгата: „Христо Трендафилов е сред най-добрите познавачи на личността и делото на цар Симеон и неговата епоха. На тази тема под перото му са излезли редица статии, книгата „Младостта на цар Симеон“ (2010 г.) и са съставени антологични подборки с творби от епохата на Българския Златен век.

Новата му книга впечатлява със своя замах, оригиналност и широта на авторовите концепции. Много от изказаните авторови тези се въвеждат в научно обръщение за първи път и трябва да достигнат до аудиторията.“ Авторът е разпределил текста в четири инсталации – една особена жанрова форма на базата на т. нар. семиотичен анализ на историческите факти и духовните явления, с която се търси по-модерно представяне на проблематиката, и приключва с притурката „Цар Симеон и кирилицата“.
.
Пред в. „Шуменска заря“ проф. Трендафилов заявява: „Близо седем години работя по тази монография. В нея съм се съсредоточил не толкова към воинската аура на цар Симеон, колкото към цивилизационните му достижения и обучението му в Константинополския университет. Искам да го представя като един велик европейски просветител и мислител, а не като пълководец, за който е писано предостатъчно. В погледа си към делото на цар Симеон гледах да не бъде съвсем чисто и строго научен, а да съдържа и редица опити за създаване на поетична атмосфера.“

За автора още: от Александър Панченко от Института за руска литература при Руската академия на науките: „Характеризирайки трудовете на Христо Трендафилов ще подчертая, че те се отличават с истински академизъм, т. е. с прекрасна археографска подготовка, безукорно знание на предмета, самостоятелност и задълбочена аргументация на концепциите и изводите. Неговите изследвания са безспорен и дълговременен принос в славистиката“; от Борис Успенски от Московския държавен университет „М. Ломоносов“ – действителен член на Европейската академия на науките, е категоричен: „Отличителна черта на Христо Трендафилов като изследвач е интересът му към общотеоретична проблематика, която в трудовете му се съчетава с щателен анализ на конкретния материал.

Това щастливо съчетание на абстрактно и конкретно, на общо и частно дава ценни плодове, които обогатяват науката. Трендафилов може да бъде смятан за експерт и по старобългарска, и по староруска литература. Изключително приносни са неговите разработки в областта на поетиката на средновековните литератури и на семиотиката на историята.“

По материали от сайтовете www.zashumen.bg и www.shumen.topnovini.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар