вторник, 25 юли 2017 г.

Започна работата по ТГС-проект, свързан с безработицата в региона Силистра - Кълъраш


В края на м. юни т.г. в конферентната зала на хотел „Виена“ в гр. Силистра бе двудневната работна среща на Колаборативната група по одобрения нов ТГС проект: Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност („Career Paths to Youth Labor Mobility” № 16.4.2.021, eMS code: ROBG - 156), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. (във Фейсбук: ТГС Проект „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност”). Проектът е насочен към общите териториални предизвикателства, свързани с високото ниво на безработицата сред младите хората от двете страни на Дунава. Темата на първата среща беше „Положителни практики за младежка трудова мобилност в Република България“.

В нея участваха екипите на петимата партньори по проекта (Русенски Университет „Ангел Кънчев” – Филиал Силистра, Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния - филиал в Кълъраш (водещ партньор), Камара за търговия, индустрия и земеделие в Кълъраш, Сдружение „Акчес” в Кълъраш и INNOBRIDGE Bic в гр. Русе), както и представители на основните институции, които могат да допринесат за по-приобщаващ пазар на труда в трансграничния регион. Участниците в работната среща бяха приветствани от името на ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“, от представители на Областния управител на Област Силистра и от Денка Михайлова, зам. кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Силистра.
Доц. д-р Теменужка Богданова, директор на Филиал Силистра и координатор на проекта от българска страна, представи съвместните инициативи за заетост, които партньорите ще предоставят на младите хора: пазарно ориентирана образователна схема, съвместни интернет базирани инструменти, панаири за работни места и информация за заетост в трансграничния регион. 

Координаторът на Колаборативната група доц. Галина Лечева посочи, че целта е да се насърчи интеграцията и сътрудничеството между всички заинтересовани страни (университети, публични власти, институции и фирми), като се създаде партньорство между в момента съществуващите Постоянни комисии по образование и заетост в област/окръг администрациите в България и Румъния, които работят поотделно. В докладите и дискусиите по темата се разискваха основните проблеми, свързани с младежката безработица в трансграничния регион и се споделиха положителни практики на институциите, ангажирани с тяхното решаване.

Проф. д-р Иван Евстатиев разгледа трудовата мобилност и информационното осигуряване в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Той изведе като основен проблем за състоянието на трудовия пазар информационното осигуряване – необходимостта от постъпване на информация от потребителите на кадри към потенциалните кадри и представи основните информационни потоци: потребители на кадри –Русенски университет; Русенски университет – потенциални кадри.

„От 2002 година в Областна администрация Силистра работи Програма „Старт на кариерата“, като всяка година в публичната администрация се назначават за срок от 9 месеца младежи до 29 годишна възраст с висше образование“, съобщи Тодор Динков, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Силистра (в работата на форума взе участие нейният главен секретар Елена Томова). Програмата е финансирана със средства от бюджета на Министерство на труда и социалната политика, съгласно Националния план за действие по заетостта. Милена Перчемлиева (директор на дирекция „Бюро по труда“ Силистра) представи политиките за младежка заетост в България към ДБТ в Силистра.
Тя открои статистически нарастващата младежка безработица, особено сред младежите до 29 години, както и мерките за обучение и заетост –програмите за заетост и обучение, специализираните трудови борси и схемите по ОП „Развитие на човешките ресурси” и директна заетост. Главният експерт „Трудова заетост“ в община Силистра Станислав Тодоров открои основните политики на общината по отношение на младежката заетост и безработицата и посочи някои възможности, които съвместните проекти и инициативи дават.
През втория ден от заседанието на Колаборативната група разискванията продължиха със споделения опит от Надя Денева от Кариерен център при Регионално управление на образованието в Русе, създаден по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ и с интересния доклад на Стела Дионисиева от Русенска търговско-индустриална камара „Колаборативна икономика и нови форми на заетост“, разглеждащ нови форми на работна заетост. 

Институционалните представители на ТГС ще си сътрудничат за предоставяне на цялостната официална информация за социално осигуряване, трудово законодателство, данъчни въпроси и законодателни разпоредби в двете страни на потенциалните потребители. Ще бъдат разработени комуникационни средства, базирани на интернет (уеб сайт и мобилно приложение на три езика „Cool to Mobile“). Тези продукти ще съобщават съвместната база данни по въпросите на заетостта в услуга на трудовата мобилност в региона на ТГС към целевата група. Дейностите ще позволят 5 910 души да получат достъп до инициативи за заетост и мобилност на труда.

1 коментар:

  1. Дрън,дрън,та пляяяяяс. Мирише на усвояване на пари,а безработните пак кучета ги яли. И от двете страни на Дунава.

    ОтговорИзтриване