петък, 7 юли 2017 г.

Знаков паметник в Силистра ще бъде облагороден с проекта за пл. Албена

Екипът на проект „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена“ – гр. Силистра“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов  провеждат на 10 юли 2017 г. от 10 ч. на пл. Албена“ в гр. Силистра тържествена церемония (т.нар. първа копка), с която се дава старт на строително- ремонтните дейности по един от големите инфраструктурни проекти в общината. 

Със заповед на кмета д-р Найденов ще е забранено движението на МПС в района. Временната организация на движение ще се извършва на етапи и ще бъде въведена в съответствие със съгласувания проект за Временна организация за безопасност на движението при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

В района, който ще бъде облагороден е вписан паметникът „1 800 години Силистра“.   Според ФСб профила Духът на Стара Силистра“ той е открит през 1969 година по случай първото организирано отпразнуване на 1800-годишнината от обявяването на Силистра за самоуправляващ се град през 169 година от Марк Аврелий. Предвидена е цялостна реставрация на монумента, както на облицовката, така и на прилежащия му терен, възстановяване на водното огледало (включително ВиК инсталация), площадките около паметника, изграждане на ново електрозахранване с паралелно въвеждане и на художествено осветление.

Намира се в градинката пред ж.п. и авто гаровия площад. Представлява пилон, който в основата е опасан от фриз. На него са изобразени исторически символи от историята на града, а пред композицията има водно огледало, което отдавна не е в първоначалния си вид, независимо от различни еко акции за почистването му. Автори на паметника са скулпторът Благой Петков и арх. Кирил Бойчев.

Общата стойност на проекта е 2 264 013 лв. е безвъзмездна финансова помощ по проекта и 339 601 лв. съфинансиране от националния бюджет. Продължителността на проекта е 21 месеца от датата на сключване на договора (04.01.2017 г.). Ремонтът на площада е част от общ проект, който включва и реконструкция и рехабилитация на ул. Симеон Велики, проект беше преработен в съответствие с очакванията на  гражданите и в съзвучие  с Програмата на Община Силистра за зеления фонд и запазване на дървета.

С изпълнението на проект се цели повишаване привлекателността на града, качеството и комфорта на обитаване, чрез интегрирано въздействие върху значими градски пространства. Основните дейности в проекта са свързани с реконструкция и рехабилитация на алейната мрежа, тротоарни настилки, възстановяване на водното огледало и паметник на „1800 години Силистра“, създаване на детска площадка за деца от 3 до 12 годишна възраст и зони за отдих, изграждане на велоалея, въвеждане на видеонаблюдение и енергоспестяващо осветление и осигуряване на достъпна среда за хора със затруднена мобилност. 

Основната целева група с оглед спецификата на проекта обхваща цялото население на гр. Силистра, което с реализацията на проекта ще бъде облагодетелствано от създадената привлекателна градска среда, която ще повиши качеството на живот, социалното включване и ще подобри екологичната среда. Мащабните строително – монтажни дейности ще се извършват на площ от 30 028 кв. м и ще обхваща площад „Албена“, ул. „Москва“ на север, кръстовището на пл. „Албена“ с ул. „Тутракан“ на запад, кръговото кръстовище около бензиностанция ОМВ на юг.

Община Силистра се ангажира да запази растителността, като  се оформят короните на дърветата и се  обогати зелените площи. Предвижда се да бъдат засадени 37 иглолистни дървета, 39 широколистни, 1 039 вечнозелени и 1 097 цъфтящи храсти, както и 23 увивни. На останалата дървесна растителност ще се извърши повдигане на короните на дърветата за по-добра осветеност и безопасност на посетителите.

Проектът споделя добри практики и ще постигне синергичен ефект с вече реализиран проект от страна на Община Силистра по схема за безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г. С реализацията на проекта е възстановен Дунавски парк – западна и източна зони, Централен градски площад и градинка с паметник на Стефан Караджа. 

В района е предвидено и изграждане на детска площадка, включваща пясъчник, пейки, дървена ограда, комбинирано съоръжение за игра с елементи за катерене, люлеене, пързаляне и въртене, двойни люлки, клатушки и полагане на настилка. За зелените площи е планирано изграждане на автоматична напоителна система за зелените площи.

Проектът включва също и реконструкция на кръстовищата пред ж.п. гарата и бензиностанцията на входа на града и създаване на нова организация на движение на моторните превозни средства. Както и изграждане на велоалея - по две главни диагонални алеи на пл. Албена.

След мащабния ремонт на пл. Албена ще има и нови кътове за отдих. Предвидено е и въвеждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение, нова кабелна мрежа и нови паркови, дизайнерски осветителни тела. Предвидена е затворена система за видеонаблюдение (CCTV), чрез която ще се реализира надеждно и ефективно денонощно видеонаблюдение на определени зони и главни алеи на пл. Албена.

В проекта е включено и създаване на достъпна архитектурна среда съгласно изискванията - понижаване на бордюрите на уличното платно, поставяне на тактилни настилки в зоните на кръстовищата и пешеходните пътеки.


Няма коментари:

Публикуване на коментар