петък, 14 юли 2017 г.

Кметът на Силистра кани на обществено обсъждане за междинна оценка на Общински план за развитие до 2020 г.

В изпълнение на изискванията на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане се извършва междинна оценка на Общински план за развитие на община Силистра за периода  2014-2020 г.

Цел на оценката е да се оценят първоначалните резултати от изпълнението на плана, степента на постигане на заложените в него цели, както и ефективността и ефикасността на използваните ресурси при изпълнението. На база да оценката следва да бъдат формулирани изводи и препоръки за бъдещото изпълнение на Общински план за развитие на община Силистра за периода  2014-2020 г.
             
До 15.07.2017 г.  може да вземете участие в провеждане на анкетното проучване във връзка с междинната оценка на Общинския план за развитие на община Силистра, чрез попълване на онлайн анонимна анкета: за граждани/жители на общината - на страница: http://ocenka-opr-silistra-grajdani.questionpro.comКметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов кани на обществено обсъждане по повод проекта на 19 юли 2017 г., сряда, от 15:30 часа в  Заседателната зала на Община Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар