сряда, 12 юли 2017 г.

Силистренско училище отличено за иновативност

Правителството одобри първия списък с първите 184 иновативни училища в страната, които започват да действат от м. септември, научаваме от протокола на заседанието на МС. Те са одобрени от Комисията за иновативните училища.

Идеята за иновативните училища, залегнала в Закона за предучилищно и училищно образование, е те да бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. 

45 от одобрените училища ще подобрят качеството на образованието чрез разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, 51 училища – чрез организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, 88 училища ще използват нови методи на преподаване, а 14 ще разработят по нов начин учебното съдържание, учебните програми и учебните си планове. 

По видове училищата са девет начални, 67 основни, пет обединени, 51 средни, 30 профилирани гимназии, 21 професионални гимназии и един колеж. От всичките 184 училища в списъка 22 са държавни, 129 са общински и 33 са частни. Описаните в училищните проекти иновативни процеси ще бъдат с продължителност до четири години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. 

В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, като не са допуснати проекти чрез които се внушават верски убеждения и тяхното практикуване. В Комисията за иновативните училища участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите. 

Какво различава иновативните училища на Уча.се от останалите училища?

В тези училища е застъпено интензивното преподаване на разбираем и интересен език в класната стая с видео уроците и упражненията на Уча.се. Иновативните училища на Уча.се прегръщат технологичните иновации и разчупват стандартите, за да мотивират и ангажират вниманието на учениците. Те са добрият пример в българското образование.
От картата на Уча.се става ясно, че иновативността се използва в повече от 2000 български училища. СПоред нея сред отличените Иновативни училища на България е и ОУ Отец Паисий Силистра. Защо? Тези училища ни показаха, че вярват в каузата и методологията на Уча.се за иновации в образованието и уроците на разбираем и интересен за учениците език. Те прилагат тези иновации в начина си на преподаване. Те са добрите примери в българското образование, а ние знаем, че тези добри примери са още много. Нека заедно да подобряваме образованието в България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар