петък, 14 юли 2017 г.

Общ ТГС проект ще подобрява електронните услуги в България и в Румъния

14/7/2017

На 14 юли град Силистра бе домакин на еднодневна среща по проекта „Създаване на информационна мрежа за улесняване на сътрудничеството между публичните власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България-Румъния“, изпълняван от програмата за ТГС Interreg V-AБългария-Румъния 2014-2020.
По покана на изпълнителя на проекта – Бизнес център за подпомагане на малки и на средни предприятия Русе (сред партньорите е и Областна администрация 
Русе), във форума заедно с представители на НАП, РУО на МОН, социалните и др. служби се включи и екип от Областна администрация Силистра начело с главния секретар Елена Томова и на Тодор Динков – директор на дирекция АКРРДС.
Двегодишната работа по проекта е посветена на проучване на електронните услуги в трансграничната зона, което ще завърши с анализ, предвиден да стане основа на бъдещ стратегически документ, представен на три езика – български, румънски и английски.
На разположение на публичните институции, НПО, бизнеса и гражданите ще бъде и платформа в интернет, изработена в актуален и гъвкав вид, за да  бъде ползвана по най-лесен и прагматичен начин.
В проекта е заложено създаване на доброволна неформална международна мрежа, включваща различни институции за общуване помежду им с цел подобряване на услугите по електронен път и преодоляване на изоставането според данните от 2014 г. на двете съседни страни по темата за електронното правителство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар