сряда, 5 юли 2017 г.

Регионален семинар „Национални регистри на народните читалища и обществените библиотеки“ в Силистра
В конферентна зала „Диоген Вичев“ на Регионална библиотека „Партений Павлович“ Силистра бе Регионалният семинар „Национални регистри на народните читалища и обществените библиотеки“ със съдействието на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“, представен от старши експерт Мария Неделчева.

Участие взеха секретари и библиотекари от читалищните библиотеки в област Силистра. Организаторите представиха поздравителния адрес на областния управител Ивелин Статев, в което представителят на държавната власт в областта отдава значимото на средищата за духовност и книжнина.

Даниела Недялкова – директор на РБ Силистра, представи пътуващата изложба,  реализирана със съдействието на Министерство на културата с над 20 пана на тема „Библиотеките от област Силистра – портал към бъдещето”; Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра и читалищните библиотеки в Силистренска област – партньори в реализиране на националните политики на Министерство на културата и местната власт”.

Светомира Вачева – главен библиотекар в РБ Силистра, сведе до знанието на 36 библиотекари от всички общини в областта указанията за процедура и начин на попълване на информационна карта за Регистър на обществените библиотеки в Министерство на културата на база данни от 2016 г. (80% от библиотеките вече са регистрирани, но все още има и технически проблеми, непозволяващи да бъде завършен процесът).

Представяни бяха методическо пособие „В помощ на библиотекаря: Методически указания за работа в читалищната библиотека” и указания за процедура и начин на попълване на информационна карта за Регистър на народните читалища

Мануела Енчева – ръководител на направление „Проекти, информация и дигитализация” в РБ Силистра разви темата „Е-Библиотечен портал за достъп до информация за здравни  и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан“, реализиран по европейски проект – единствен в страната.

В рамките на семинара бе вписан и моментът с две дарения : едното е на русенското издателство „Авангард принт“, предоставило на Регионална библиотека „Партений Павлович“ Силистра  две редки книги - „Русе. Илюстрован (ретрогид в пощенски картички и документи“, издадена от Румен Кузов  през 2015 г., и романът „Прошепната книга“ на Варужан Восганяни, председател на Арменската общност в Румъния – книгата е станала факт през 2013 г. благодарение на подкрепата на програма „Култура“ (2007-2013) на Европейския съюз.

Другото дарение е до 36-те библиотеки, участващи в семинара със свои представители – това са книгите „Съхранена памет“, съставена от 47 автентични разкази на местни добруджанци и на преселници от периода 1918-1940 г., както и на книгата „Тайните на Дунав“ на Анастасия Якова от Тутракан. Дарението е  по волята на спонсора на изданията – д-р Иван Гаврилов от София.

Най-новата си история представят силистренските библиотеки в изложбата „Библиотеките от област Силистра – портал към бъдещето”. Тя е пътуваща и е подготвена от Регионална библиотека „Партений Павлович” в Силистра за 59 активни библиотеки от региона. 

Осемнадесетте постера са направени от екип „Проекти, информация и дигитализация” на най-голямото библиотечно звено в област Силистра. Експозицията е създадена по договор на Регионалната библиотека с Министерството на културата. Целта на експозицията е точна, ясна и нагледна картина на актуалното състояние на библиотеките от област Силистра.

Първата библиотека в Силистренска област е създадена през 1870 г. – това е сегашната регионална библиотека, за която пише Любен Каравелов. През същата година факт става библиотеката и в село Гарван, до преди 50 години едно от най-големите в областта. 

Три години по-късно е създадена библиотеката в Тутракан. Следват Алфатар през 1894 и Дулово – през 1895 г. През периода 1900-1913 г. има 5 нови библиотеки, а до 1940 г., когато Южна Добруджа е под румънска власт – само три.

След 1940 г. след връщането на Южна Добруджа на България само за четири години се създават 27 читалища и съответно читални към тях През периода 1944-1990 г. - нови 15 читалища и едно през 1997 г. След 2000 г. заработват още 6 новосъздадени и регистрирани читалища. В националните регистри на Министерството на културата от Силистренска област са регистрирани 51 библиотеки от 74 действащи и 110 читалища. 
В системата на Фондация „Глобални Библиотеки – България” от областта са 35 целеви библиотеки.

Специалистите смятат, че за да се реализира потенциалът на читалището като средище на общността, е необходимо то да има пространство за дебати, дискусии, срещи, публични обсъждания.
Представянето на изложбата бе последвано от регионален семинар „Национални регистри на народните читалища и обществените библиотеки”. Представен бе и електронен библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан.

Няма коментари:

Публикуване на коментар