петък, 14 март 2014 г.

Владени и Айдемир в по-тесни връзки           Подписан бе анекс към първоначалния договор за сътрудничество между с. Владени, Румънияq и с. Айдемир, България  с вече по-конкретни насоки и области. Кметът на Айдемир Денчо Георгиев разказва: "Посетихме детската градина с капацитет 60 деца и персонал 6 души. 
          Посетихме и закрита спортна зала за провеждане на спортни мероприятия. Срещата бе с кметове на три съседни села и обмяна на опит по отношение усвояването на средства по европейските фондове. Уточнен беше времеви график за размяна на визити в областта на културата и спорта. Гости на срещата бяха кметът  на Слобозия  г-н Александър Стойка и зам. кметът Валентин Бакану".

Няма коментари:

Публикуване на коментар