понеделник, 24 март 2014 г.

Основно училище „Иван Вазов“ - Силистра чества 40 години с книга за учителите и с тържество в театъра


        
jordansilistra.blogspot.com (ВЕРСИНАЖ - VERSINAJ)
 
Силистренското основно училище „Иван Вазов“ чества своята 40-ата година навръх празника „Благовещение“. Тържеството е в салона на Драматичния театър. В навечерието на годишнината бе издадена книгата „От учителя…с любов“, на страниците на която над 60 преподаватели от общо 180 учителствали през изминалите години, споделят своите спомени и впечатления. Над 180 учители и 28000 ученици творят историята на училището ни през тези 40 години. Трудят се в различни времена, при различни условия, но с една цел - формиране на достойни граждани с необходимите за живота знания, умения, компетентности.
Екипът на ИИД-секция „Моетоучилище – вчера и днес" по проект УСПЕХ с ръководител Маргарита Любенова споделя още в началото: „По повод на годишнината, водени от чувството на признателност към поколенията „вазовци", решихме да се срещнем с възможно най-голям брой учители, работили и работещи в нашето училище. Поднасяме техните размисли в тази книга. Удоволствие беше да се срещнем с тях!“.
На корицата са изписани най-важните факти за училището: 5.IX.1974 г. Дворът на училището е като бурно море от детски гласове. Първи звънец. Преди 40 години в гр. Силистра е поставено едно щастливо начало -създаването на ОУ „Иван Вазов". И още: 15 .V. 1976 г. – училището приема името на народния поет Иван Вазов; 1981 /1982 учебна година – ОУ „Иван Вазов" прераства в ЕСПУ; 1982/1983 учебна година – начало на разширено изучаване на френски език;  1984/1985 учебна година – начало на разширено изучаване на чужди езици в три паралелки с немски, френски и английски; 1.Х.1985 г. –
преобразуване в ЕСПУ с преподаване на руски и западни езици. Сформирани са две паралелки за изучаване на руски език от първи клас и една паралелка от VIII клас, подготвителен клас по немски, френски и английски езици; 1990/1991 учебна година – ЕСПУ „Иван Вазов" с преподаване на руски и западни езици се разделя на основно училище с ранно изучаване на руски език от I до VIII клас и на езикова гимназия; 1991/1992 учебна година –  реализиран е прием на първите паралелки в първи клас, изучаващи английски, немски и френски езици.
Зад структурните промени през годините стои упоритата работа на добри учители с висока квалификация и подготовка, ръководени от своите директори: Костадинка Молдованова /1974- 1977 г./, Георги Николов /1977-1988 г./, Малина Станишева /1988-89 г./, Красимир Коев /1989-1990 г./ и Александър Кононов от г. досега.
Основно училище „Иван Вазов" вече 40 години подготвя знаещи, можещи и конкурентноспособни ученици. То се ползва с авторитета на една от най-предпочитаните образователни институции в град Силистра. Това се дължи на всеотдайния труд на учители и ученици, на техните успехи в овладяването на учебното съдържание и на успешната реализация на учениците в по-горната образователна степен.

Над 180 учители и 28 000 ученици творят историята на училището ни през тези 40 години. Трудят се в различни времена, в различни условия, но с една цел - формиране на достойни граждани с необходимите за живота знания, умения и компетентности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар