петък, 14 март 2014 г.

В Силистра заработи Областен координационен механизъм по деинституционализация

Климентова, Петкова, Петрова
         В залата на Областна администрация – Силистра по покана на областния управител Насуф Насуф се проведе учредяването и първото заседание на новосъздадения Областен координационен механизъм по деинституционализация. 
       Той е по идея на Фондация „Надежда и домове за децата“ , клон България. Област Силистра е осмата в страната, където се осъществява подобна форма на сътрудничество между институциите. Предишен опит вече има в областите Перник, Пловдив, Плевен, Габрово, Русе, Търговище и Монтана.
Насуф Насуф, Вяра Емилова
Представители на институции в ОКМД
         Областният управител приветства представителите на различни институции – общини, регионални звена и социални структури, приели поканата му да станат членове на Координационния механизъм като нова форма на общуване в обществото. Членовете му ще използват възможността всеки месец на нарочно заседание да обсъждат евентуални казуси, свързани с проблеми на деца и семейства. Възможни са и извънредни заседания, ако конкретният казус не търпи отлагане и изисква спешно решение.         Областният координационен механизъм има постоянни и асоциирани членове.
         Програмният координатор на Фондация инициатор Боряна Климентова представи проблематиката и практиката в различни области, вкл. и в Русе, чийто областен координатор Елена Петкова също участва във форума. Русенци имат опит в деинституционализацията от 2012 г. насам и са готови да го споделят в Силистра. Г-жа Климентова представи и проекта „Стратегическа деинституционализация е реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“. Регионалният координатор Анелия Петрова представи конкретния казус, изискващ ефективна координация и взаимодействие за решаването му.
Наскоро областният управител на Силистра Насуф Насуф и Георги Симеонов, изпълнителен директор на Фондация „Надежда и домове за деца“ подписаха Меморандум за взаимодействие. Фондацията, чието начало е във Великобритания,  работи от година и половина в нашата страна, вкл. и по проекта „Посока: семейство“, но има свои клонове в десет страни на Източна Европа, както и в Африка. Нейната мисия е да подобрява живота на деца без родителска грижа и на семейства, живеещи в трудни битови условия.
         Над 400 са визираните случаи в практиката на фондацията в България, като в 10% от тях се е наложила намесата й, вкл. подпомагане в материалния и логистичния смисъл. Следва се моделът за активна семейна подкрепа, преди четири години обявен от УНИЦЕФ за най-действащ в света.Няма коментари:

Публикуване на коментар