http://utroruse.com/. Силистренец влиза в състава на ЦИК за предстоящите евроизбори. Това е г-н Емануил Христов, зам. кмет в община Силистра преди повече от 20 години в екипа на първия демократично избран кмет, дългогодишен шеф в Изчислителния център и "Информационно обслужване" в Силистра. Кандидатите за членове на ЦИК, предложени от депутати от КБ, са Александър Андреев, Иван Гавазов, Ивилина Алексиева, Цветан Милев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева, Таня Дишлиева и Таня Цанева. Предложенията от ГЕРБ са Емануил Христов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Маргарита Златарева, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Цветозар Томов и Ясен Стоев. От ДПС – Ерхан Чаушев, Метин Сюлейманов и Севинч Солакова. От Атака - Владимир Пенев и Мария Мусурлиева. От "Синьо единство" - Ивайло Ивков, а от НДСВ - Иванка Грозева.