четвъртък, 27 март 2014 г.

Фирмите край Дунав се оглеждат в българо-румънски бизнес портал

           http://www.akcent.bg/.

         Завърши първата фаза от проект „E-business Pages – създаване на трансграничен електронен бизнес портал“, а именно създаване на електронен регистър на български и румънски фирми. Порталът има за цел да улесни намирането на бизнес партньори между български и румънски фирми. До момента има регистрирани над 500 български и 250 румънски фирмени профила от областите Русе, Велико Търново, Разград, Добрич, Силистра и Гюргево, Кълъраш, Констанца, Олтеница. В профила на всяка една фирма може да се намери информация относно това какво предлага и какво търси.  
    При проявен интерес към определен фирмен профил системата позволява да се изпрати съобщение, както и да се следи този профил, в случай че в него се допълни информация и други приложения. Фирмените профили ще бъдат достъпни на български, румънски, английски и немски език, като цялата информация в момента се превежда. 
  Фирменият фейсбук се намира на следния адрес: www.smebp.net. Регистрацията и участието на фирмите е напълно БЕЗПЛАТНО. Проектът стартира през месец март 2013 и е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Партньори по проекта са: Агенция за развитие на човешките ресурси; Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации; Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе.

Проектът цели изграждането на трансгранична българо-румънска база данни с бизнес възможности на 4 езика (български, румънски, английски и немски), изграждането на онлайн бизнес портал и онлайн пазар с оферти за търсене и предлагане на стоки и услуги в трансграничния район. 
Резултатите по проекта включват: повишени възможности за търговия и инвестиции в трансграничния район; повишена конкурентоспособност. Възможности за създаване на трансгранични партньорства и надграждане над съществуващи трансгранични проекти; създаване на предпоставки за разработване на съвместни трансгранични политики за подкрепа на МСП. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар