четвъртък, 27 март 2014 г.

НЧ „Доростол 1870“ обнови ръководството си: Маргарита Любомирова – председател, д-р Румяна Манева – председател на проверителната комисия

     
jordansilistra.blogspot.com (VERSINAJ). 
       
       Общо събрание проведе Народно читалище „Доростол 1870“ – Силистра. Избрани са нови ръководства. Маргарита Любомирова бе преизбрана за председател на Читалищното настоятелство, в което влизат още Атанас Токушев, управител на фирма Елит сервиз” и председател на волейболен клуб „Елит“;  Георги Иванов, кмет на с. Сребърна и солист на ансамбъл „Силистра”; Велико Боев, управител на СБА, и Иван Занов – преподавател по история и председател на Клуба на учителите по история. Д-р Румяна Манева бе избрана за председател на проверителната комисия в състав:  Гинка Йорданова, педагог, и Недка Русева –  директор на Ресурсен център. Д-р Иглика Янкова, дългогодишен член на настоятелството, и Мария Димитрова – негов дългогодишен председател, допълниха списъка на почетните членове, в който още е бизнесменът Марин Стоянов, дългогодишен партньор настоятелството.  Ръководството на читалището бе поздравено с адрес от областния управител Насуф Насуф.
         Реализираните  през годината дейности  са провеждани в съответствие с изискванията на  ЗНЧ и с действащия Устав. За запазване на  българските обичаи и традиции читалището предоставя  възможност  да  се изучават и популяризират българските традиции  чрез участие   в:  групите на АНПТ „Силистра” – народен хор, народен оркестър, танцова формация; в детска фолклорна формация  „Добруджанче”,  с  танцова школа,  с детска школа за народни инструменти  и  школа за народно пеене – ученици; в курсове за народни танци – ученици и възрастни. Традиционни български  шлагерни песни  се популяризират  с изпълненията  на групите „Златна есен“, „Чар“, „Ретро“, „Ехо“. С репертоара на любителските формации като „Добруджа“, „Добруджански славеи“ и „Златен клас“ се съхраняват автентичният  фолклор  и характерните песни от добруджанския край.  
         Важна част от работата на членове на настоятелството бе свързана с допълнителна ангажираност за изпълнение на проектни дейности, които са възможност за приходи, осигуряване и  популяризиране на художествените формации чрез интернет, дипляни, плакати. По проект на МИКЦ се поддържа за втора година интернет страница на читалището с рекламни фотоси, обяви и записи на формациите и чрез този проект са осигурени допълнителни приходи за канцеларски материали, хартия и папки и консумативи.
     В съответствие с изискванията на ЗНЧ и Устава, в читалище „Доростол-1870” през 2013г.,  е продължена дейността за развиване на любителското художествено творчество и подкрепата на повече от 20 любителски състави, курсове и школи за ученици и възрастни.  През  годината в читалището работиха утвърдени  формации като Смесен хор ”Седянка”, АНПТ „Силистра”, ДФФ „Добруджанче”, школи и курсове по чужди езици, китара, пиано и цигулка, народни танци и народни инструменти - за ученици и възрастни; карате, фотография, балетна школа; 4 групи за шлагерни и туристически песни; 3 групи за автентичен фолклор; младежки рок групи, брейк група, театрална трупа „Коломбина”, детско театрална студио, детско вокално студио и др.
Реализирано е участие в редица международни прояви: в XVI Международен фолклорен фестивал в гр. Слобозия, Румъния,  (АНПТ „Силистра”, в Международен детски танцов фестивал „Утрешния мир започва с днешното приятелство ” в гр. Силистра на народния оркестър при АНПТ, заедно с Детска фолклорна формация „Добруджанче” и балет „Лиденс”; в Международен куклен театрален фестивал  Интер лялька” в гр. Ужгород, Украйна, на Театрална трупа „ Коломбина”; в XXXII Международен  хоров фестивал в гр.Черна вода, Румъния,  на Смесен хор „Седянка”.
Участия има и в национални прояви: като организатори на Национален конкурс за ученици „Бялата Олимпиада в детските очи – Сочи, 2014 г.“ с национална изложба в Силистра и церемония по награждаването с подкрепата на Министерството на спорта, на ОА-Силистра и на посолството на Русия. На церемонията по награждаването присъстваха гости от Министерството, Областният управител Насуф Насуф, гости от руското консулство в Русе и Атанас Токушев – член на Настоятелството на читалището.

Паметна остава юбилейната проява: 15 години от основаването на ВИГ „ЧАР, както и традиционните прояви – празничен пролетен концерт за  на групите за стари градски песни  и групите за автентичен фолклор; участието в Общинската празнична сцена „Пролетни игри и песни”; празничният концерт на Смесен хор „Седянка“; участието на ФГ „Добруджа“ в творческата работилница и изложба „Цветница“, организирана от община Силистра; годишният концерт на възпитаниците от класовете по пиано, цигулка, китара; детска вокална студия и балет „ЛИДЕНС ” и др. Още десетки са участията на съставите в различни прояви в Силистра и други градове на страната.

Няма коментари:

Публикуване на коментар