четвъртък, 6 март 2014 г.

Тротоарите и детските площадки в Силистра влизат в режим на проверка от общината


          Кметът на община Силистра д-р  Юлиян Найденов разпореди проверка на всички детски площадки - общо 35, откоито 28 са в обществени пространства, а 9 са част от детски заведения. В община Силистра площадките за игра са около 50. Проверката на експертната комисия има за задача да направи оглед на детските площадки, да опише опасните терени и съоръжения, като предложи мерки за обезопасяване и ремонт. 
      „С настъпване на пролетта и възможността за игра на открито всички съоръжения за деца трябва да са в безопасен  вид. Проверка  за състоянието им не е правена от 2008 г. Целта й е да се установят нарушения по настилки, огради, както и по  съоръженията  за игра на  децата“, уточни д-р Найденов. След огледа ще бъде направен финансов проект, последван от ремонтни дейности. Желанието на кмета на община Силистра  е до началото на лятото децата да играят в безопасна и здравословна среда.
        В обект на проверка са и тротоарите в Силистра. Много силистренци сигнализират в общинска администрация за настъпили, с течение на времето, проблеми по тротоарите на града от кореновата система на дърветата - чинари и липи. Кметът на община Силистра д-р Найденов разпореди проверка за обследване на тротоарните площи и здравното състояние на дърветата. Целта е премахването надървета, чиито корени нанасят щети по конструкции, основи на жилищни сгради и тротоари. Появилите се с времето неравности по пешеходните зони затрудняват проходимостта и създават предпоставка за пътно-транспортни произшествия. За целта експертите - еколози към общинска администрация, ще направят снимка на състоянието, щетите и възможностите за поетапното отстраняване на проблема, за да няма повдигнати тротоари и повреди по жилищни сгради.
"До дни ще е ясна Програмата за действие за справяне с проблема по основните улици. Тя ще включва частичното подновяване на дендрологичния състав на дървета, почистване на коренища и пънове, подмяна на плочки и бордюри и не на последно място засаждане на нови дървесни видове", уточни инж. Емил Гойчев, заместник кмет "Устройство на територията".

Няма коментари:

Публикуване на коментар