четвъртък, 6 март 2014 г.

Работна среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ


EEA Grants
   
       

На 28 февруари 2014 в София Програма Достъп до Информация проведе традиционната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа. Форума в хотел „Рила” откри координаторът на мрежата Николай Нинов, а журналистите очертаха актуалната картина на случващото се с достъпа до информация в страната, представяйки статистика на подадените заявления до регионалните структури на изпълнителната власт, отношението на администрацията към заявителите, специфични откази на информация, съдебни дела на граждани, журналисти и НПО.
    Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева анализира резултатите от дейността на организацията през 2013, обобщени в годишния доклад. Бяха очертани целите, задачите и предизвикателствата пред ПДИ и координаторската мрежа за 2014. Гергана Жулева представи целите и дейностите на стартиралия в края на януари проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. 
    Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запозна координаторите с проблемите и тенденциите, свързани със законодателството за достъп до информация - необходимостта от промени в ЗДОИ и в Закона за нормативните актове, критичното становище на ПДИ към проекта за Наказателен кодекс. Кашъмов коментира и подадената същия ден жалба от три общини срещу две постановления на Министерския съвет (ПМС) – едното за реда, условията и критериите за прозрачно разходване на средствата по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, а другото за одобряване на списък на финансираните по същата програма.
     Дарина Палова и Фани Давидова от правния екип на ПДИ представиха статистиката на случаите, постъпили за правна помощ през 2013, и очертаха характерните за тях тенденции. Адвокат Кирил Терзийски запозна участниците с най-значимите казуси от съдебната практика по дела за достъп до обществена информация през 2013.
    Диана Банчева представи статистика от посещаемостта на трите Интернет страници, Блога „Точка на достъп” и Фейсбук страницата на ПДИ и новото в тяхното съдържание.
     Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ говори за портала за подаване на заявления за достъп до информация по електронен път, подготвен с правната помощ на ПДИ.
    Бе представен и проекта на новата секция на страницата на ПДИ „Необходими ли са промени в ЗДОИ?”, с която ще се създаде възможност за изпращане на предложения и становища в рамките на проекта „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”.
       Наградата „Координатор на годината”, която ПДИ връчва за седми път, получи Любомир Йорданов, областен координатор в Монтана. Призът бе връчен за дългогодишната му и ефективна застъпническа дейност в региона, за активността в организирането и провеждане на събития, за аналитичните му материали, свързани с изпълнението на ЗДОИ и дейността на ПДИ.

Работната среща с координаторите на ПДИ бе в рамките на проекта „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

Няма коментари:

Публикуване на коментар