петък, 14 март 2014 г.

Община Силистра констатира: детските площадки са опасни


 През изминалата седмица беше извършен оглед на детските площадки на територията на гр. Силистра, съгласно издадена  заповед на кмета на общината д-р Юлиян Найденов. Екипът от специалисти инспектира 23 площадки за игра. От тях  само една  отговаря на  всички нормативните изисквания за безопасност. С цел предотвратяване на инциденти е наложително някои от детските съоръжения да бъдат премахнати, е мнението на комисията  формирана от общинската администрация.
На всяка площадка има съоръжения и катерушки, които се нуждаят от ремонт, укрепване  и цветово освежаване. Голям  процент от  детските съоръжения са създадени или монтирани преди около  30 години. Това ги прави  морално  и материално остарели,  негодни за ползване. Констатирани  са и щети по настилката. Заобикалящите  пространства,  около площадките са  замърсени и обрасли с трева. Почти всички пейките са счупени или са  с липсващи елементи.
    По време на огледите жители по ул. „Рила“ и ул. "Баба Тонка“  са изявили желание да помогнат за  възстановяване  на площадките.  При подадена заявка до Общината от граждани или фирми администрацията ще осигури  необходимите материали  (бои, четки, дъски и свързващи елементи) и проекти или специалисти по различните ремонтни дейности.
     От 19.03.2014 г.  ОП "Дръстър“ започва работа по ремонта и обезопасяването  на  детските площадки за игра  на територията на града. Идеята е с общи усилия и труд да направим по- приятен и най- важното  безопасен деня на нашите деца. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар