понеделник, 10 март 2014 г.

Лютви Местан: Кабинетът заслужава пълния си мандат, защото има идея да реши фундаменталния проблем на българското земеделие

                 Лютви Местан: Благодаря. Добър ден и от мен. Преди девет месеца ДПС взе едно трудно решение- да подкрепи мандатоносителя и основен субект на властта в лицето на г-н Станишев и БСП. Казвам трудно, защото знаехме пред какво се изправяме. Като резултат от изборите за 42 Народно събрание се съчетаха три коя от коя по-неблагоприятни обстоятелства. За първи път от 23 години насам политическата сила с най-много мандати остана в опозиция. Това първо. Второ- за първи път автентичното дясно не бе представено парламентарно. И трето за първи път се избра кабинет на политическото малцинство без ясно парламентарно мнозинство. Като прибавим към това дискредитираната от авторитарното управление институционалност и съществуващите априори различия между БСП и ДПС и не на последно място съзнателно продуцираните анти ДПС настроения в българското общество се очертава пълната картина на предпоставките за едно трудно и трайно нестабилно управление.Въпреки това ние решихме да подкрепим г-н Станишев и БСП по две причини. Първата- нямаше друга формула за съставяне на правителство в рамките на 42 Народно събрание. И втората причина, тя е много важна, подкрепихме ги, защото г-н Стнишев предложи именно Пламен Орешарски за премиер.
                     Кабинетът мина през най-различни перипетии и оцеля. Убеден съм оцеля първо заради програмата си и второ заради профила на министър- председателя. Ще призная не съм убеден, че премиер, строго партиен, би оцелял в такава политическа среда. Не отдавна чух един анализатор да казва, че това е първата зима, в която ние не сме станали свидетели на чисто социален протест срещу кабинета. Нямам предвид само кабинета Орешарски. Макар че тази теза звучи положително за кабинета аз не съм съвсем съгласен. Имаше един чисто социален протест и това е протестът на тютюнопроизводителите. Видяхте, че без някой да ги организира, без някой да ги мотивира буквално за няколко часа 7000 тютюнопроизводители затвориха границата с Гърция. Това е реален протест. Кабинетът реагира адекватно и освен това беше направена предварителна експертиза, превенция на риска и в бюджета бяха заложени 100 милиона за компенсиране на тютюнопроизводителите заради неблагоприятната пазарна конюнктура. Въпросът е решен, защото протестът не беше самоцелен, протестът беше с конкретно искане и протестиращите бяха готови на диалог. Кабинетът ще реагира адекватно винаги, когато протестът се изразява като желание за решаване на реални, конкретни проблеми.
           Аз няма да се спирам на онези успехи на кабинета в социалната сфера, включително и тези, които имат еднократния характер, макар че ние вече чухме за г-н Станишев, че примерно и коледните надбавки няма да са еднократен акт, а ще се превърнат в традиция, т.е. ще има и догодина, когато няма да сме пред избори, пак преди Великден. За мен е по-важен един друг въпрос и понеже кабинетът Орешарски има идея да реши фундаменталния проблем на българското земеделие и българският земеделски производител само заради онова, което ще кажа като, не просто като намерение, а като ангажимент на кабинета Орешарски, той заслужава пълния си мандат.
Уважаеми представители на медиите при присъединяването към ЕС ние допуснахме една фундаментална грешка, при това съпредседател на партия, който е в състояние да признае и грешката. Ние като механизми за преки плащания на земеделските производители от Европа заложихме предпоставките за южноамерикански тип земеделие, при което днес само 6% от земеделските производители получават 80% от размера на преките плащания- 1милиард и 82 милиона – 80% от тези средства се получават от едва 6% едри земеделски производители. Земеделски производители, които обработват до един хектар, т.е. до 10 декара, бяха изключени от механизма на преките плащания, а това са над 90-95% от земеделските производители в България. И понеже всички обикаляме освен големите градове и малките населени места и там се поставя въпросът за безработицата.
            Аз не мога да лъжа избирателите си, не мога да обещая, че ще се възродят цеховете в населени места от по 300-400 души. Там селският туризъм е едно много мъничко, частично решение на безработицата. И какво ни остава, остава ни земеделието. А в тези населени места живеят точно този сегмент, изключеният през изтеклия планов период, производител, който обработва до 10 декара земя. Тука са зеленчукопроизводителите, тука са тютюнопроизводителите, тука са овощарите. Какво успяваме да договорим за следващия планов период? Още от тази година-2014 ще прилагаме т.нар. преразпределително плащане, чрез което всички малки и средни стопанства обработващи площ до 300 декара ще получават вместо 30, 45 лева пряко плащане на декар. От това няма да пострадат едрите производители. Те ще продължават да получават по 30 лева на декар. И сега най-важното, точно този сегмент малки, рискови производители, които обработват до 1-2 хектара ще получават константна субсидия от 1250 евро без задължението да изпълняват зелените ангажименти. 1250 евро необвързани дори с конкретно производство. Това е най-радикалната промяна, за която земеделският производител е можел да мечтае през последните 7 години реално членство на България в ЕС. Това е най-радикалната стъпка за създаване на трайна заетост и в българското село. Тази новина си струва да стигне до всеки земеделски производител. Това не е обещание, нито предизборно, нито каквото и да е. Това просто ще се случи. Дължи се на този премиер, който възложи съвсем ясна задача на министрите си да договорят радикалната стъпка.
         Аз с това и ще завърша. Всички приказки за създаване на работни места бледнеят пред този категоричен ангажимент на кабинета и затова съм и оптимист. Ако през последните 9 месеца говорим за оцеляването на кабинета Орешарски аз съм сигурен, че след евровота стратегията за оцеляване на кабинета Орешарски ще се трансформира в стратегия за ускорено изпълнение на програмата на кабинета и за необходимите реформи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар