четвъртък, 13 март 2014 г.

Пресслужбата на МС съобщава за парите за пансионерите за Великден, за стандартите в културните институти и за европейските средства за образование се увеличават с 10 млн. евро, а за заетост – с 80 млн. евро

Европейските средства за образование се увеличават с 10 млн. евро, а за заетост – с 80 млн. евро

13/3/2014

            През програмния период 2014 – 2020 г. България ще разполага с ресурс от Европейския съюз в размер около 15 милиарда евро, заяви вицепремиерът и министър правосъдието Зинаида Златанова на пресконференция след правителственото заседание. Вицепремиерът Златанова представи пред медиите финансовото разпределение на средствата по Оперативни програми. „Ако за Програмата за развитие на селските райони и за Програмата за морско дело и рибарство средствата се определят в голяма степен от специфичните за тези фондове регламенти, то за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския Социален фонд и Кохезионния фонд, които ще финансират общо седем оперативни програми, трябваше да бъде направен сериозен анализ и постигнато съгласие за размера и насочеността на инвестициите, разпределени в оперативни програми“, подчерта Златанова. Вицепремиерът напомни, че през месец август 2013 г. вече беше гледано индикативно разпределение на финансовия ресурс от европейските структурни и инвестиционни фондове между отделните тематични цели и оперативни програми по цени 2011г. „Това са индикативните цени, по които се преговаря европейският бюджет за 7-годишната финансова рамка“, обясни Златанова. Тя добави, че предложението за индикативно разпределение се основава на разработен модел, който дава основа за провеждането на политически дебат и при актуалните основни допускания, касаещи размера и разпределението по фондовете. „Това разпределение не включваше резерва за изпълнение по фондовете, за да могат програмите да имат ясна представа за минималния достъпен ресурс през следващите седем години“, каза вицепремиерът.
          По думите на Златанова развитието на преговорите по законодателния пакет на ниво ЕС е довело до очаквана промяна на редица от допусканията, въз основа на които е направено първоначалното индикативно финансово разпределение. „Постигнато беше съгласие за минималния дял на Европейския социален фонд от размера на Структурните фондове. В края на миналата година Европейската комисия ни уведоми и за окончателните размери на алокациите по фондове, включително за размера на средствата за България по Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се, Механизма за свързване на Европа и Инициативата за младежка заетост. Въз основа на това, както и на получените от ЕК коментари по Споразумението за партньорство, индикативното финансово разпределение бе актуализирано по текущи цени. При това разпределение се отчита и резервът за изпълнение“, обясни Златанова.
             Вицепремиерът подчерта, че към този момент вече имаме Споразумение за партньорство и оперативни програми, които навлизат в своя финален етап на подготовка. „Това даде яснота относно предвижданите интервенции и доведе до промяна на алокациите по някои от оперативните програми, спрямо предвижданията от миналата година“, заяви вицепремиерът. Тя обърна внимание, че Оперативна програма „Добро управление“ е намалена с 90 млн. евро като средствата се преразпределят за сметка на увеличение на други две Оперативни програми – 80 млн. евро са насочени за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 10 млн. евро към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. По време на пресконференцията директорът на Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“ Добринка Кръстева представи детайлите по финансовото разпределение на средствата. Тя каза още, че до края на този месец престои да се изпрати на ЕК официално Споразумението за партньорство. „Целта ни е да изпратим Оперативните програми до края на месец юни. Успоредно с това се подготвят и правилата за разходването на средствата на национално ниво“, добави Кръстева.

Министър Адемов: Всички български пенсионери ще получат Великденски надбавки

13/3/2014
          Всички български пенсионери ще получат допълнителна еднократна парична помощ в диференциран размер, обяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на пресконференция след заседание на Министерски съвет. Министърът поясни че 327 000 са пенсионерите с пенсии до 150 лв., които ще получат еднократна помощ в размер на 40 лв. Хората с пенсии в размер от 150 лв. до 251 лв., които са 738 000 души, ще получат по 30 лв. Еднократната надбавка за пенсионерите с пенсии над  251 лв., които са 1 120 000 души, ще бъде в размер на  20 лв. Общо 57 700 000 лв. са необходими за Великденските надбавки. Те са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.
                Министър Адемов каза още, че 12 варианта са били разработени заедно с финансовото министерство,  преди да се вземе окончателното решение за размера на Великденските добавки. Той подчерта, че ако е необходимо, НОИ може да изтегли с няколко дни графикът за раздаване на пенсии, за да може да се получат преди празника. „Мярката е в посока на това да разхлабим силно стегнатия финансов колан по време на предишното управление“, каза министър Адемов. Той подчерта, че това е последователна политика на правителство. Министърът обясни, че еднократната подкрепа не зависи от осигурителния принос и не е социално подпомагане, защото няма критерии за достъп. Министър Адемов каза още, че до края на месец април ще бъдат изплатени и енергийните помощи.


Утвърдени са единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти в сценичните изкуства – Драматично-кукленият театър в Силистра е с 16 лева на продаден билет

13/3/2014

           Правителството определи единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства през 2014 г. Те отразяват въведената система на делегирани бюджети, чиято цел е да стимулира многообразието на предлаганите продукти, увеличаването на броя на зрителите, усъвършенстване на мениджмънта и осигуряване на по-широк достъп на художествения продукт до аудиторията. Единните разходни стандарти бележат леко повишение през 2014 г. в сравнение с 2013 г. Утвърдена е промяна на стандарта на Народния театър „Иван Вазов” с оглед статута му на национален културен институт и са създадени две нови позиции – експериментални институти и театрално-музикални центрове.
              През 2014 г. за всеки продаден билет драматичните театри ще получават по 13,50 лв., драматично-куклените театри – по 16,00 лв., куклените театри – по 11,00 лв., музикално-драматичните театри и театрално-музикалните центрове – по 40,00 лв., оперите и оперно-театралните центрове – по 60 лв., филхармонии и симфониети – по 50 лв., експерименталните институти – по 27 лв., Народният театър „Ив. Вазов” – 27 лв., Софийската опера и балет – 72 лв., Софийската филхармония – 70 лв., Държавният фолклорен ансамбъл – 53 лв., Държавният музикален и балетен център – 61 лв. Диференциацията на стандартите е съобразена с различията в спецификата на дейността на културните институти.


Няма коментари:

Публикуване на коментар