четвъртък, 6 март 2014 г.

Да изчистим България за един ден в община Силистра

Община Силистра отново ще участва активно в кампанията „Да изчистим България за един ден“На 26 април 2014 година, всички желаещи граждани, институции, учебни заведения и организации ще имат възможността да се включат в една от най-масовите инициативи на територията на страната ни –кампанията на бТВ „Да изчистим България за един ден“.
Идеята на кампанията обединява 110 държави, сред които България и конкретно област Силистра, която е с най-добри резултати – неизменно в челната тройка на участниците.
Основни партньори в тазгодишното провеждане на кампанията са ЕКОПАК, Българска асоциация на земеделските производители, Българска асоциация по рециклиране, ЕКОБУЛПАК.
Всички граждани, представители на общински и областни административни структури, организации, фондации и сдружения, желаещи да се включат в масовото почистване, могат да заявят своето участие на следните телефон и e-mail: 086/ 816 266 и press@silistra.bg. Лице за контакт – Пламена Георгиева, мл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“. До средата на 10 април 2014 година ще бъде публикувана информация за обособените площи, които ще се почистват и начина, по който ще бъдат предоставяни консумативи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар