вторник, 25 март 2014 г.

ОИЦ-Силистра: Стартира национален конкурс за младежки проекти под егидата на вицепремиера Зинаида Златанова

ОИЦ-Силистра: 
Стартира национален конкурс за младежки проекти под егидата на вицепремиера Зинаида Златанова.  Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България обявява националенконкурс за младежки проекти под мотото "Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". На регионално ниво, в област Силистра, конкурсът се осъществява с ключовата роля на Областен информационен център - Силистра (ОИЦ), който ще разпространява информация за инициативата до всички целеви групи и ще организира провеждането на регионалния кръг.
В конкурса може да участва всеки ученик, студент или безработен младеж на възраст от 17 до 21 години. От кандидата се изисква да подаде проектно предложение с идея за подобряване на качеството на живот в областта, в която живее. Проектът трябва да е съобразен с възможностите за финансиране на дейности по една от седемте оперативни програми, които ще действат в страната до 2020 г. Информацията за тях е достъпна в рубрика "Конкурс за младежки проект" на портала www.eufunds.bg, където са публикувани и необходимите за участие документи. Те се подават на електронните адреси на ОИЦ-Силистра oic.silistra@eufunds.bg и oic_silistra@abv.bg в срок до 26 май 2014 г. Авторът на отличения на първо място проект ще получи електронен четец, а на първите трима ще бъдат връчени плакети "Млад европеец". За некласираните участници са предвидени грамоти и много предметни награди. Проектите на победителите в регионалните кръгове ще се състезават на национално ниво, а първенецът ще спечели смартфон.
За популяризиране на конкурса, ОИЦ-Силистра ще проведе информационни срещи във всички общини в област Силистра, където ще представи условията за участие, Новите оперативни програми (2014-2020), както и основните стъпки за разработване на проектно предложение. За допълнителна информация: Областен информационен център - Силистра, Ул."Симеон Велики" 49 (вход към Кукления театър), Тел. 086 822 012, e-mail: oic.silistra@eufunds.bg, oic_silistra@abv.bg.

Няма коментари:

Публикуване на коментар