неделя, 23 март 2014 г.

Туристите от Силистра приеха отчет за миналата година и план за настоящата        jordansilistra.blogspot.com (ВЕРСИНАЖ - VERSINAJ)

 Годишното си отчетно събрание проведе Туристическо дружество „Дочо Михайлов” по време на изнесено заседание на територията на базата си – х. „Ален мак” в парка „Орехова гора” край Силистра. На поканата на Управителния съвет с председател Александър Лечев, избран в началото на януари т.г., се отзоваха 30 членове на дружеството. Председателят на Контролния съвет Виолета Атанасова представи доклад за финансовото състояние, формиран от дейността на базите на дружеството в Силистра и във Ветрен. Отчита се трудна година във формиране на приходи от мероприятия, вкл. от ползване на хижата и на крайдунавската база. Отдалечеността на Силистра от други краища на страната и кризата в страната са сред обективните причини за констатацията. Новият управителен съвет, чийто състав също бе попълнен по време на извънредното събрание, ще търси възможности за преодоляване и на субективни причини.
         Сред взетите решения  приети са нови 10 членове, от които трима мъже и седем жени. Занапред кандидатите за нови членове ще се разглеждат от управителния съвет и ще се иска досегашен член да става гарант пред останалите туристи. Предвижда се инвентаризация на дълготрайните материални активи на дружеството.  Формирано е и намерение занапред базата във Ветрен да работи по заявки на групи, за да се реализира ефективното й управление.
Утвърден бе и план за 2014 г. Близо 30 са мероприятията в него: от зимните походи, проведени на няколко пъти до х. „Ален мак”, през няколко национални и регионални изяви – националния преглед за оцеляване при зимни условия, проведен в комплекса „Мальовица”, гребния поход по р. Янтра – 1-5 май, походът „Опознай Лудогорието” през м. юли, когато е и 16-ото издание на крайморския поход от Бяла до Варна, дело на ТД „Черноморски простори” и др. За 15 август е предвидена регионалната туристическа среща на дружествата от Североизточна България, която ще е на базата във Ветрен. В края на август е поредният ТИД, чийто финал е във Втерен и в Силистра с домакинството на общината и на туристическото дружество. Няколко прояви ще има и през м. септември – октомври. При възможност ще бъдат проведени няколко водни похода от Малък Преславец до Силистра.

Туристическо дружество „Дочо Михайлов” ще участва и в две международни екоакции – в „Да изчистим България” на 26 април, като ще бъде заявен районът (пътят) от крепостта „Меджиди табия” до х. „Ален мак”, както и на 29 юни – Международен ден на река Дунав, с почистване край брега на реката в село Ветрен.

1 коментар: