четвъртък, 8 февруари 2018 г.

Излезе Книга X на Научен център „Св. Дазий Доростолски“ в СилистраС финансовата подкрепа на Общинския съвет Силистра излезе от печат Книга Х на Известия на Научния център „Св. Дазий Доростолски“ към Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“, посветена на проф. д-р Иван Недев в чест на неговата 80-годишнина. В изданието са включени научни разработки на български и чуждестранни езиковеди, литературоведи и историци. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар