събота, 10 февруари 2018 г.

50 цитата от Библията


50 ВЕЧНИ ИСТИНИ ОТ ВЕЧНАТА КНИГА - БИБЛИЯТА

  • 1. Може ли някой да тури огън в пазвата си и дрехите му да не изгорят.   • 2. В многото говорене грехът е неизбежен. http://www.gnezdoto.net


1. Може ли някой да тури огън в пазвата си и дрехите му да не изгорят. 
2. В многото говорене грехът е неизбежен. 
3. Дойде ли гордостта, дохожда и срамът. 
4. Който пази устата си, опазва душата си. 
5. Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър. - 
6. По-добре малко с правда, нежели големи доходи с неправда. - 
8. Къща и богатство се оставят наследство от бащата, но благоразумната жена е от Господа. 
9. По-добре да живее някой в ъгъла на покрива, нежели в широка къща със свадлива жена. 
10. Благоразумният предвижда злото и го избягва. 
11. Който сее беззаконие, ще пожъне бедствие. 
12. Не се радвай, когато падне неприятеля ти. 
13. Мек език кости троши. 
14. Доверие към неверен човек е като счупен зъб и изкълчена нога. 
15. Не отговаряй на безумния според безумието му. 
16. Който ров копае другиму, сам пада в него. 
17. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат. 
18. По-добре да изобличиш, отколкото да ласкаеш. 
19. Когато се умножат благата, умножават се и ония, които не ядат.
20. Гол си се родил, гол ще си отидеш. 
21. Всичкият труд на човека е за устата му. 
22. Не ставай прекалено праведен. 
23. Няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши. 
24. Живо куче струва повече от мъртъв лъв. 
25. Човек не знае времето си, както рибките мрежата в която ще се уловят. 
26. Думите на мъдрите тихо изговорени се слушат повече от виковете на онзи, който властва между безумните.
27. Който сее вятър - жъне бури. 
28. Както си направил, така ще се направи и на тебе. Постъпките ти ще се върнат на главата ти. 
29. Никой не може да слугува на двама господари. 
30. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. 
31. Извади първо гредата от своето око, за да видиш и извадиш съчицата от окото на брата си. 
32. Не давай свято нещо на кучетата и бисери на свинете. 
33. Прави това, което искаш на теб да правят. 
34. Няма нищо покрито, което не ще се открие и тайно, което не ще се узнае. 
35. Това, което влиза в устата не осквернява човека, а това, което излиза от устата. 
36. Слепец слепеца ако води - и двамата ще паднат в ямата. 
37. Който вади нож, от нож умира. 
38. Мнозина първи ще бъдат последни, а последните - първи. 
39. Не само с хляб ще живее човек. 
40. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. 
41. От всекиго комуто много е дадено, много и ще се изисква. 
42. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. 
43. Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. 
44. Ако някой знае да прави добро и го не прави - грях нему. 
45. От каквото е победен някой, на това роб става. 
46. Ако е възможно доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. 
47. Не се оставяй да те победи злото, но ти го победи с добро. Рмл.
48. Който не работи - да не яде. 
49. Сребролюбието е корен на всякакви злини. 
50. Отбягвай глупавите разисквания, препирни и карания. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар