петък, 2 февруари 2018 г.

В Силистренско се търсят мислещи, а не квалифицирани кадри

В заседателната зала на Областна администрация Силистра по покана на областния управител Ивелин Статев бе проведена първата по рода си от много години насам консултативна среща с участието на представители на различните видове икономически субекти – машиностроене, земеделие, строителство, дървообработване, шивачество, предприемачески услуги и др. Включиха се собственици и ръководители на фирми предимно от Силистра, но още от Дулово и други населени места.

Областният управител обяви пред участниците в срещата, че предстои да бъде изработена работеща карта на област Силистра, почиваща на реална статистика за състоянието на икономиката по общини в областта, за да бъде на разположени е на държавната и на местните власти с картина на всяко населено място, както и на кандидат-инвеститорите, за да я имат предвид.
 
По този начин ще бъде показана нагледна картина за инфраструктура, заетост, дейности по браншове и др. важни актуални данни, които да станат публични и да влязат в информационен оборот в полза на всички заинтересовани страни. В нейна полза ще са и резултатите от анонимната анкета, подготвена от Търговско-промишлената палата и попълнена от участниците в срещата при представителя на държавната власт. Отделно областният управител очаква да бъде поканен да посети структуро-определящи предприятия в област Силистра, за да се запознае на място с тяхното състояние и развитие.

Срещата целеше събиране във фокус на всички проблеми през погледа на фирмите от различните браншове на базата на техния дългогодишен опит и в контекста на необходимостта от работна ръка с конкретен профил. Форумът предшества два предстоящи момента: актуализиране на Областна стратегия за развитие, заседанието за която е на 13 февруари т.г., както и оформянето на предложение на нова схема на професионалното образование в област Силистра.

В рамките на дискусията се очертаха няколко проблема: демографският срив води до липса на работна ръка в някои от браншовете – строителство, машиностроене, шивачество и др., независимо че към момента само в общините в Силистра, Кайнарджа и Ситово (район на Бюро по труда Силистра) има 2 802 безработни (от тях повече от всеки трети е с над 12 подписа), от които 384 са до 29 г., а 349 са с висше образование (предимно икономически специалности).

В областна на машиностроенето: недостиг на специалисти по машини с цифрово-програмно устройство (само в ЗММ „Стомана“ са над 60), както още заварчици и стругари (повечето от работещите са пенсионери или са в предпенсионна възраст). Собственици на специализарине предприятия дори прогнозират, че поради липса на работници и специалисти е възможно в близките години на обявят фалит,у независимо, че някои от тях изнасят продукция за десетки страни по целия свят, вкл. САЩ, Австралия, ЮАР, Шри Ланка и др. далечни дестинации.

За спасяване на положението трябват хора с предварителни познания, за да бъдат обучени на място. Възможно е създаването на многовалентни малки фирми, които да обслужват големите заводи и по този начин да с9е създадат повече работни места. Смята се, че единият от резервите в това отношение е въвеждането на т.нар. дуално обучение, допустимо от влезлия в сила Закон за образованието.

То е възможно и в сферата на строителството, чиито представители от Камарата на строителите в Силистра също участваха в срещата от името на своите 45 членове на местната структура. За да стане ясно, че и в тази област има нерешени проблеми: недостиг на компетентна работна ръка, вкл. и защото обучените са или в чужбина, където за същия труд получават многократно по-високо възнаграждение, макар и живеещи далеч от семействата си, или работят за фирми в други краища на страната.

Една от причините е спадът в интереса на родителите и децата към строителните професии, което се отрази и на състоянието на Професионалната гимназия по строителство „П. Пенев“. Като друга причина бе посочена нелоялната конкуренция в бранша, дъмпинг на цените и свързаната с тези процеси т.нар. сива икономика. Резултатът: външни фирми – примерно от София и Варна, печелят обществените поръчки по места по нагласени предварително критерии. Получавало се дори така, че предварителният контакт между кандидат изпълнители и поръчители е спънат, което от своя страна остава съмнения за корупционни практики и политическа диктовка.

В същото време договорите се изпълняват от допълнително наети малки групи от строители, много често с ниска квалификация и работещи при неспазване на законите на страната и съответно неплащащи данъци. Проблемът бе осветлен и от представителя на Бюро по труда Силистра, според когото този подход обяснява и очакваните проблеми с ефекта от санирането на сгради по европейските проекти. Те невинаги са изпълнени професионално и отговорно, защото се е случило при голяма анархия и работа с по-малко и с слабо подготвени хора.

Направен бе изводът „в момента бизнесът следва работната ръка“, като бе подсказано, че в Силистренско в хипотеза евентуално работещи има в община като Дулово и донякъде в Главиница, предвид актуалната демографска характеристика на населението. Изведена е препоръката: мрежата на професионалното образование в област Силистра има въпиеща нужда от преструктуриране (да бъде осигурен коридор на професиите, т.е. обучението да следва исканията на браншовете според местната специфика на икономиката). Подобна промяна не е извършвана от 2000 г. насам, както стана ясно наскоро в друга среща в Областна администрация Силистра, а нейното продължение предстои – в края на м. май е срокът за новото предложение до МОН.

Шивашката промишленост, развита предимно в общините Силистра и Дулово, също бе коментирана в светлината на липсата на постъпления от нови шивачки, включително от специализираното училище в крайдунавския град. Твърди се, че въпреки машинизацията и в този бранш човешкият фактор е от изключително значение. Няма и кроячи чрез съвременните средства за осъществяване на дейността, а само в ТПКИ някога е имало 15 кроячи „на ръка“.

Земеделието и хранително-вкусовата промишленост се смята за една от стабилните икономически среди в област Силистра (30-40 са само земеделските кооперации), но и при тях се случва да няма хора за определени дейности, включително хлебар, продавач, пазач и др.

В хода на дискусията бе направен и още един тревожен извод: структурата на икономиката в област Силистра постепенно се измести в сферата на услугите. При това в години, когато изключително бе принизена ролята на учителя и в намаляването на желание у родители и ученици да се обърнат към техническото образование за сметка на интерес към непрофилирираното образование, както и на свръхпроизводство на кадри в някои направление – право, мениджмънт и икономика (в известна силистренска фирма наскоро са се явили 52 души за едно обявено място за работа в икономическия отдел!).

И за финал: тревожно звънят камбаните на запомнените фрази, споделени в дискусията: „Како, кажи, че не ме харесваш?“ (реплика на безработен, настояващ за отказ от работодател, при когото е разпределен); „Не трябваше да влизаме в ЕС без бельо?“, „Търсим вече мислещи, а не квалифицирани кадри?“, „В нашето образование произвеждаме дипломирани неграмотници!“ (повод е завършил инженер бакалавър не може да работи с обикновена рулетка; приключила специалност шивачество не умее да стартира шивашка машина; учител по български език допуска куп правописни грешки дори в заявление за работа и др.).

За отбелязване - в срещата при областния управител отсъстваха представители на няколко бранша - на електроника, както и на хранителната промишленост - преработватели на мляко и месо, на ядки, плодове и зеленчуци.

В края на работната среща отсамосебе си се роди идеята за провеждане на Кръгла маса за необходимостта от стратегически инвестиции за съживяване на област Силистра. Мотивите: дебатът не може повече да се отлага – трябва да се вземат спешни мерки на базата на реална статистика и на общите усилия на всички властови институции – депутати в НС, кметове на общини, Общински съвети, Областна администрация, браншови съюзи, синдикати и неправителствен сектор.


Няма коментари:

Публикуване на коментар