петък, 23 февруари 2018 г.

В Дулово бъдещи шивачи и моделиери десенират тъкани


На 21. 02. 2018 г. в сградата на Професионалната гимназия по облекло, обслужване и транспорт гр. Дулово се проведе публична изява на учениците от групата за занимания по интереси Клуб Десениране на тъкани“ с р-л Иванка Кондева. По време на събитието учениците представиха изложба, подготвена и реализирана от самите тях.

Гости на събитието бяха директорите на училището, учители и родители на учениците. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

По информация от РУО на МОН Силистра: През 2017-2018 учебна година в 44 училища от област Силистра продължава изпълнението на дейностите по проект Твоят часПроектът финансира извънкласни дейности за учениците от І до ХІІ клас в две направления: дейности по интереси за развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните им способности в различни тематични области и още - в допълнителни занимания за преодоляване на обучителни затруднения  по учебни предмети и повишаване на мотивацията им за учене

През 2017-2018 учебна година са сформирани общо 527 групи с 6 818 участници. В проекта „Твоят час“ през учебната 2017-2018 година участват 67,3% от всички ученици в дневна форма от област Силистра. Учениците имат право да участват в повече от една група, както и в групи от двата вида.  Групите за преодоляване на обучителните затруднения са 224, а 303 са групите по интереси. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар