вторник, 6 февруари 2018 г.

Мемориален комплекс "Военна гробница Шуменци" стана културна ценност с национално значение

Със заповед на Министерството на културата от януари 2018 г. се променя наименованието, видовата характеристика и категорията на обект Мемориален комплекс "Военна гробница - 1916", с. Шуменци, община Тутракан - така той от културна ценност с категория "местно значение" в единична историческа недвижима културна ценност придобива нов статут - категория "национално значение". На територията на комплекса на 6 май - Ден на българската армия, и в първите дни на септември всяка година се организират паметни събития.

Няма коментари:

Публикуване на коментар