четвъртък, 8 февруари 2018 г.

В Добротица баби измайсториха столарчета за местната църква

В първите дни на м. февруари в православната църква "Св. св. Кирил и Методий" в село Добротица бе предадено дарението на представителки на местния пенсионерски клуб, изработили столарчета за столовете в храма. Една идея, замислена отдавна и реализирана напоследък от 9 жени пенсионерки със сръчни ръце.

По свой начин своето отношение към храма предстои да пресъздадат и децата от Клуб "Млади възрожденци" с председател учителката Стоянка Димитрова от ОУ "Св. св. Кирил и Методий" Силистра.

„Създаваме Инициативен комитет, който да подготви паметната плоча, предвидена за поставяне в градинката пред сградата на кметството в центъра на селото, за което сме поискали разрешение от Общински съвет Ситово", заяви през м. септември м.г. кметът на селото Искра Георгиева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар