четвъртък, 8 февруари 2018 г.

Лайънс клуб Силистра обяви пореден конкурс за награди за средношколци в 4 категории

ЛАЙЪНС КЛУБ СИЛИСТРА 
ЧЕТИРИ НАГРАДИ ЗА ИЗЯВЕНИ СРЕДНОШКОЛЦИ  ТВОРЧЕСКИ ПРИНОС ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

Наградите се присъждат на ученици от Област Силистра (VIII-XII клас) с изключителни постижения на национално ниво през учебната 2017-2018 учебна година, в следните области:

Хуманитарни науки, обществени науки и гражданско образование:
- български език и литература; журналистика;
- чужди езици: английски език, немски език, френски език и руски език;
- география и икономика;
- история и цивилизация;
- гражданско образование;
Творчески наклонности: изобразително изкуство, актьорско майсторство,
певчески умения;
Математика, физика и астрономия; химия и опазване на околната среда;
биология и здравно образование;
Спорт
Критериите за разглеждане и оценяване на постъпилите предложения на ученици са:
Отличен годишен успех за настоящата учебна година
Дипломи, сертификати и/или други престижни награди и признания от национални и/или международни конкурси, олимпиади, състезания, фестивали, форуми
Отлична езикова подготовка, удостоверена със сертификат за владеене на ниво по общата европейска езикова рамка
Изявени лидерски качества на ученика сред ученическата общност, представени в проведени от него училищни, общински и/или областни инициативи
• Комуникативност, креативно мислене и реализирани идеи, е които са привлечени училищни партньори с цел подобряване визията на учебното заведение, което посещава ученикът, за развитието на населеното място в Област Силистра

Участието в извънкласни и доброволчески инициативи на ученика ще дадат сериозно предимство при оценяването. Предложенията за наградата на Лайънс клуб Силистра се правят съвместно от директор, педагогически съвет и ученически съвет.

В случаите на предложения за награждаване на ученик, извън описаните по-горе критерии, но напълно отговарящ на изискването за подобряване имиджа на училището, Община Силистра и/или Област Силистра на национално ниво, предложенията се внасят за обсъждане в клуба. Президентът, вицепрезидентът и представителите на клуба вземат окончателно решение, съобразно значимостта на постиженията на ученика за Област Силистра с цел мотивиране на ученика за бъдещи изяви и развитие на качествата му.

Всеки кандидат за наградата на Лайънс клуб - Силистра подготвя и представя пред комисия мултимедийна презентация за своята дейност, реализирани идеи и постижения за неговото личностно израстване, напредъка на училището, популяризирането на Община Силистра и област Силистра на национално ниво.

Комисия на Лайънс клуб - Силистра разглежда постъпилите кандидатури и мултимедийните презентации на кандидатите и отправя предложение за носители на наградите на Лайънс клуб към президента на клуба г-н Николай Николов.

Наградите са ежегодни, индивидуални или колективни, парични, всяка награда е в размер на 500 лв.

През 2018 година Лайънс клуб - Силистра ще връчи четири награди от 500 лева. Наградите се присъждат на специална церемония, организирана от Лайънс клуб - Силистра, и се популяризират пред медиите и обществеността.

Предложенията за награждаване, заедно с мултимедийната презентация на кандидатите, се представят на г-н Николай Николов - президент на Лайънс клуб -Силистра, до 31 май 2018 г. в сградата на Община Силистра, стая 110, тел. 086/816 264; 0888794800.

С уважение: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА ЛАЙЪНС КЛУБ СИЛИСТРА 2017-2018

Няма коментари:

Публикуване на коментар