петък, 9 февруари 2018 г.

В ход е 9-ият Международен конкурс "Слънчевите руни в българските носии и тъкани - Силистра 2018"

Фондация „АЗГАРД”- гр. СИЛИСТРА 
организира 
ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ТВОРБА
„СЛЪНЧЕВИТЕ РУНИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ И ТЪКАНИ” 
СИЛИСТРА 2018.

Целта на конкурса е младите хора да имат възможности в няколко посоки: 
- да открият красотата в слънчевите багри, руни, знаци, форми, орнаменти, втъкани в народната носия от родното място, като ги извадят от раклата на баба или потърсят в Етнографския музей и сбирки; 
- да повишат интереса си към изкуството на самобитните майстори при везане и тъкане на българската национална носия и тъкани (възглавници, ковьори, пешкири, колани и др.) от родния край; 
- да придобият знания за особеностите и стилистиката на орнаментите в българския фолклор; 
- да съхранят самобитната българска традиция и култура за бъдещите поколения, като ценен принос в общоевропейското културно наследство; 
- да открият корените на своя род и да си направят родословно дърво; 
- да се запознаят и гордеят със историческите събития и личности, въздигнали авторитета на Българската държава от Авитохол, Кубрат и Аспарух и до днес, древнобългарските руни и писменост, достигнали до наши дни. 

Жанрове: 
• живопис и графика; 
• приложно изкуство и колажи; 
• компютърна графика и презентации; 
• снимка или селфи на детето в народна носия; 
• родословно дърво на автора; (
• нарисувана книжка „Историята на моят род”. 

Условия за участие: 
- в конкурса участват само снимки на изработените творби в посочените жанрове и оригинали на компютърни графики и презентации; 
- всяка творба трябва да бъде снимана с дигитален фотоапарат и снимката да се изпрати във формат *.jpg в прикачен файл на eMail:slancheviruni@gmail.com Размерът на снимката трябва да е дo 10MB. За участие се приемат само снимки с високо качество; 
- всяка снимка трябва да бъде изпратена с информация за автора: - трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон/ 
- заглавие на рисунката 
- име на учителя 
- всяка творба да е придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата (от коя историко-географска област е шевицата, на кого е принадлежала носията, какво знаете за цветовете, орнаментите и значението на шевицата)
- продължителността на компютърните презентации да е от 2 до 5 минути, със текст на български език; 
 - размерът на творбата живопис, графика, приложно изкуство, колажи, снимка на детето в народна носия, родословно дърво на автора да е във формат А3 или А4; 
- наградените рисунки имат запазени авторски права и организаторите имат право да ги публикуват и представят в изложби. 

Рисунките ще бъдат оценявани в две възрастови групи: 
- I група - от 6 до 12 год. 
- II група - от 13 до 18 год. 

Краен срок за получаване на творбите: 30 март 2018 г. на e-Mail: slancheviruni@gmail.com 

За връзка: slancheviruni@gmail.com Facebook: Слънчеви руни / Slanchevi runi 

 ДАЙТЕ ВОЛЯ НА ФАНТАЗИЯТА СИ! 
ПОТЪРСЕТЕ КОРЕНИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РОД!

Няма коментари:

Публикуване на коментар