петък, 23 февруари 2018 г.

Младежи на сгледа за професионални военни в Бюро по труда Силистра

На 19.02.2018 г. в заседателната зала на Дирекция “Бюро по труда” Силистра се проведе Ден на работодателя с представители на Министерството на отбраната в лицето на Военно окръжи– Силистра по Споразумение за сътрудничество между МО и АЗ. Основна цел на събитието бе младежи до 28 години да получат информация относно възможностите за обучение и трудова реализация във структурите на въоръжените сили на Република България.

Като домакин на събитието директорът на Бюрото Милена Перчемлиева го откри и представи участниците: 10 младежи с интерес към обучение и заетост в сферата на военната подготовка  и 4 военни, сред които и майор Валентин Добрев. Той запозна присъстващите с обучението във военни ВУЗ и в професионални колежи, както и представи възможностите за участие в курсове по начална и специална военна подготовка, вкл. по населени места, условия и какви документи са необходими за кандидатстване. 

Дадени бяха допълнителни обяснения относно продължителността, целта и ползата от подобно обучение.  Акцент бе поставен върху положителните страни от обучение и работа в сферата на въоръжените сили, както в личен, така и в професионален план. Представителите на ВО – Силистра споделиха за възможностите за израстване в кариерен план и професионално развитие.


Няма коментари:

Публикуване на коментар