петък, 23 февруари 2018 г.

Международната структура Ротари интернешънъл отбелязва днес 113 години


www.akcent.bg


Интервю с доц. Емил Коцев (университетски преподавател, вкл. във Филиал Силистра на РЛУ "А. Кънчев", бизнесмен), управител на ротарианска област 2482 България, в която членуват 88 клуба, сред които два от Крайдунавска Добруджа - Силистра (от 2002 г.) и Тутракан (от 2005 г.), които са част от Зона 13, заедно с ротарианските клубове от Русе. 


Днес Ротари Интернешънъл навършва 113 години.  Ето какво споделя в интервю  дистрикт гуверньорът на Ротари България доц. Емил Коцев 
  -   Ротари България е една от многото неправителствени организации у нас. Какво ни дава основание да я наречем „социален предприемач“?
Ротари България включва 88 Ротари клуба, опериращи в 70 населени места. В тях членуват над 2 000 ротарианци. 
Противно на разпространеното схващане, ние не сме затворена общност от богати съзаклятници. 
В Ротари преобладават представителите на средната класа. 

Сред нас може да откриете собственици на малък и среден бизнес, лекари, юристи, преподаватели. Това, което ни обединява, е грижата за бъдещето на младите поколения. Като истински доброволци, ние служим безкористно на доброто и подобряваме живота на хората в нашите общности. Опитваме се да дадем шанс на талантливите и да върнем надеждата на онеправданите. А това всъщност е и основната цел на социалните предприемачи навсякъде по света.
   -   Можете ли по-конкретно да посочите в какво се изразява социалното предприемачество на Ротари България?
Ротари Интернешънъл е успяла да се съхрани и развие катосветовна хуманитарна организация със 113-годишна история, защото е намерила баланса между правилата и свободата. Всеки клуб сам решава какви проекти в полза на общността да реализира. В някои клубове фокусът е върху здравеопазването. В партньорство с местните болници се организират различни по характер скринингови тестове – за гръбначните изкривявания и зрението при децата, за рака на млечната жлеза при жените, за рака на простатата при мъжете. 
Поставят се филтри за пречистване на водата и въздуха в училища и детски градини, закупува се медицинско оборудване и апаратура. Други клубове обръщат внимание на образованието – организират се средношколски съревнования, осигуряват се стипендии за даровити деца,  закупуват се интерактивни дъски,изграждат се учебни полигони, подпомага се участието в международни образователни форуми и олимпиади. Много клубове се насочват към проблемите на околната среда и екологията – организират се „зелени“ събития, засаждат се дръвчета, поддържат се паркове, туристически маршрути и еко пътеки.
   -   Тази година девизът на организацията е РОТАРИ: ПРАВИМ РАЗЛИКАТА. Можете ли да обясните за каква разлика става въпрос и успявате ли да я направите?
   Определено нямаме предвид разликата, която човек прави с помощта на своите сетива.В случая става въпрос за разликата, която правим чрез въздействие върху средата в нашите общности.  Не търсим революционни промени, а устойчиво развитие. Понякога ефектът е незабавен. Ще го потвърдят стотиците деца и възрастни, взели своевременни мерки за своето здраве, след като нашите профилактични скринингови тестове са заострили тяхното внимание. В повечето случаи обаче нашите действия са ориентирани дългосрочно и ефектът от тях изисква време. Например филтриращите системи, които сме поставили в над 100 училища, са стратегическа инвестиция в здравето на нашите деца. Такива са и повечето ни социални проекти, чиято обща стойност ежегодно надхвърля 1 млн. лева.
   -   С тази ваша активност може да ви обвинят, че се опитвате да изземете функциите на държавните и общинските институции. Има ли основание за подобно твърдение?
Не се конкурираме с държавата и местното самоуправление. Напротив, опитваме се да работим съвместно с институциите, за да постигнем по-голям социален ефект. Понякога държавният чиновник има нужда от леко побутване, за да прояви инициатива. Така например след нашата национална скринингова кампания за рака на простатата, държавата застана на мястото си и започна да финансира профилактиката на това коварно заболяване.Струва ми се, че отново е дошъл момента държавата да вземе пример от нас и по-специално от работата ни с младите. Младежките програми на Ротари България, наречени Ротаракт (младежи до 30 год.) и Интеракт (ученици до 18 год., подобни клубове има в Силистра и в Тутракан), обхващат над 1 000 мотивирани млади хора. Те са не само наши приятели и сподвижници, а бъдещите професионалисти и предприемачи, които ще дават облика на тази страна.
Ето защо от първостепенно значение за нас е да предадем нашия опит, да върнем вярата им в доброто и да възпитаме у тях изконните човешки ценности на взаимопомощ и справедливост. Цели, които би трябвало да споделят и държавните институции, ако искат да избегнем демографската катастрофа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар