понеделник, 19 февруари 2018 г.

Бъдещи земеделски специалисти с учебен час в Дирекция “Бюро по труда” Силистра


На 15.02.2018 г. в Дирекция “Бюро по труда” Силистра се проведе  учебен час в държавната администрация с възпитаници от Х клас по специалността “Механизация на селското стопанство”на Професионална земеделска гимназия “Добруджа” гр. Силистра. Тема на изнесения учебен час бе “Безработица и заетост”

Директорът на Дирекция “Бюрото по труда” гр.Силистра г-жа Милена Перчемлиева, запозна 12-те ученика и техният класен ръководител г-жа Галина Даскалова с дейността на Дирекция “Бюро по труда” и предоставяните  услуги по заетостта, непрекъснато развиващи се в условията на динамично променящия се пазар на труда. В непринудена атмосфера експерти от отдел “Посреднически услуги” на Дирекцията представиха на младежите възможностите за регистрираните търсещи работа лица. Запознати бяха с услугите предлагани от “Ателие за търсене на работа”. Младежите научиха и за дейността на EURES мрежата, която улеснява наемането на лица от страни, членки на Европейския съюз, желаещи да работят в чужбина.

Експерти от отдел “Активна политика на пазара на труда” разясниха на учениците реда и условията за придобиване на допълнителна професионална квалификация чрез обучения в петте в страната ДП “Българо-германски център за професионално обучение”. Представена бе подробна информация за схема “Младежка заетост” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, чрез която младите хора могат да стажуват или да се обучават по време на работа. Разяснена бе програма “Старт на кариерата”, както и други програми и мерки, осигуряващи възможности за реализация на младежи до 29 години.


След като учениците се запознаха с основните услуги предлагани от бюрото по труда, имаха възможност в неформална обстановка да зададат своите въпроси, на които получиха обстойни отговори. На младите хора бе подчертано, че при регистрация в ДБТ всеки един от тях ще получи индивидуален подход, конслутиране според личностния профил и при необходимост психологическа подкрепа. На класния ръководител и всички ученици бяха предоставени информационни материали и брошури, изготвени от ДБТ. Срещата премина с усещането за един успешно преминал учебен час в  държавната администрация и удовлетворение за всички.

Няма коментари:

Публикуване на коментар