понеделник, 26 март 2018 г.

Силистра и Тутракан спечелиха проекти по Програма Интеррег

Общините Силистра и Тутракан спечелиха европейски проекти в една и съща програма - Интеррег. В списъка за финансиране за община Силистра по Програма Интеррег е включен проектът на Община Силистра на тема Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство” по Приоритетна ос 2 - Зелен регион. Проектът ще се изпълнява в партньорство между Община Силистра - водещ партньор, и Окръжен съвет Кълъраш – партньор, и има за цел да популяризира културното наследство в румънско-българската трансгранична зона. Общата стойност на проекта е в размер на 1 499 992,52 евро. Безвъзмездната финансова помощ за Община Силистра е 851 590,27 евро.
За община Тутракан това е проектът „Тутракан - Олтеница - иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие”, който е одобрен за финансиране по идея на Исторически музей Тутракан в партньорство на Музей на цивилизацията Гумелница в град Олтеница.  Общата финансова подкрепа, отпусната за финансиране на изпълнението на проекта, възлиза на 466 181,67 евро. От българска страна акцент в основните дейности п са изграждане на Културно-информационен център и представяне чрез технологиите за виртуална реалност на битката за Тутракан (5-6 септември 1916 г.) в края на Първата световна война.

Няма коментари:

Публикуване на коментар