сряда, 28 март 2018 г.

Силистренски принос за учене чрез придобиване на опит...в интернет


град Графовил
На 22 и 23 март 2018 г. в град  Лиеж, Белгия, бе работната среща в град Графовилс участието на предсдтавители на СНЦ „Жени от региона на Дунав“ със седалище в Силистра по проект за стратегически партньорства в образованието и професионалното  обучение в рамките на програма ERASMUSОперация CМЯТАНЕ  между 7 партньори от 5 европейски държави: Люксембург, Франция, България, Белгия, Германия. По проекта работи
Целта на проекта е създаването на инструмент, насочен към младежи и възрастни, които нямат основни познания по математика, поради което той напомня артистично преформулирана програма за начален курс, с цел придобитите знания да се прилагат просто и лесно във всекидневния или в професионалния живот.
Инструментът е целенасочено различен от конвенционалното училищно обучение. Без натрапчива дидактичност, нравоучителност или назидателност, често с елементи на хумор или чрез словесни каламбури са представени прагматично битови, но и етични казуси,решението на които засилва мотивацията за развитие.
Те дават възможност за справяне с различни житейски ситуации, за добиване на информация, за планиране на дейностите:  25-те епизода са като забавно организирани уроци по предприемачество.
Инструментът ще бъде представен в две версии - интерактивна версия и версия на хартиен носител, предложени на 3 езика: френски, немски и български. Интерактивните упражнения съдържат визуален елемент (рисунки в стила на комикса) и информационен елемент (факти, диалози). Епизодите ще бъдат озвучени за улеснение на всички, които имат затруднения с четенето.
Интерактивните упражнения имат образователен, но и възпитателен ефект, тъй като улесняват процеса на социализация на младия човек в съвременното общество. Предложени са практически модели – симулиращи ситуации, неизбежни в житейската практика, които насърчават и подпомагат в игрови вариант развитие на личностни и социални знания и умения.
Въвличането и ориентирането в тези конкретни ситуации поражда възможност за учене чрез придобиване на опит, за усвояване на знания и умения в непосредственост, когато сам вземаш решения без посредници и в зависимост от това кой е най-прагматичният избор.
Ползването на инструмента ще бъде безплатно и достъпно чрез сайта www.euro-cordiale.luкъдето след цялостното му завършване през септември 2018 г. ще бъде предоставена възможност за свободно сваляне в онлайн версия и във версия, предназначена за хартиен носител, на 3-те езика.
 Операция СМЯТАНЕ в град Графовил е инструмент, производен на съществуващия вече „Добре дошли в  Графовил”. Той съдържа и множество отправки към предходен инструмент за логическо мислене „Умения за откриване” (30 мисловни умения, които развиват способностите на обучаваните за самостоятелно търсене и откриване), както и към „100 професии, представени от тези, които ги практикуват” - те също могат да бъдат достъпни чрез посочения сайт.

Няма коментари:

Публикуване на коментар