четвъртък, 15 март 2018 г.

Туристическо дружество Силистра пред извънредно събрание за нов УС и председател

Над 30 членове на общото събрание на СНЦ „Туристическо дружество „Дочо Михайлов“ Силистра“ участваха в годишното отчетно заседание на управляващия орган, в който по правило могат да се включат само платилите членския внос за предходната година (според справката в офиса на дружеството става дума за под 60 действителни членове).

Председателят на УС Александър Лечев отчете работата през предходната година – в организационен план, като финанси и изпълнена програма. Прегледа намери място за информация относно гостувания на туристически събития в съседни градове, както и участие в поредния ТИД (6 каякари), както и за проведени няколко похода от Силистра до Орехова гора – х. „Ален мак“ – една от действащите бази на дружеството.

За съжаление бе отчетено, че нито един ден не е работила миналата година базата в село Ветрен, независимо, че разполага с бунгала и добри условия за прекарване на свободното време. Отбелязано бе също, че намаляват приходите от имоти, предвид икономическата конюнктура в района. Като проблем бе дискутирана и темата за членския състав, чийто възрастов диапазон е в горния регистър, което се отразява на общото състояние и активността.

Изслушан и разгледан бе и отчетът на Контролния съвет, представен от председателя му Виолета Атанасова. Материалът в него потвърди част от констатациите и на изказалите си по време на дискусията във връзка с отчета. Събранието прие отчетите и набеляза събития за през годината, включително с идеята да проведе за пръв от три години насам туристическата проява „Нашият Дунав“ в дните около Международния ден на река Дунав – 29 юни, както и други инициативи. От тази година в офиса на дружеството има на разположение в. „Ехо“, представящ туризма в цялата страна, вкл. с плановете на всички туристически дружества в страната.

След събранието заседание проведе и Управителният съвет на дружеството, пред чийто състав председателя му Александър Лечев подаде оставка по лични причини една година преди края на мандата. Оставка подадоха и трима от членовете на управата – Йордан Георгиев, Данчи Кирякова и Камелия Ангелова (Радослав Гълчавов – петият член на УС, отсъства от заседанието).

По този начин съгласно устава на ТД „Дочо Михайлов“ и Закона за юридическите лица с нестопанска цел се отива на извънредно общо събрание за избор на нов УС и нов председател, за да бъде довършен мандатът, изтичащ догодина. Събранието ще се проведе от 12 ч. на 21 април 2018 г. в х. „Ален мак“. Информация покана за участие в него ще има от съобщение в офиса на Дружеството, както и в профила във Фейсбук на ТД „Дочо Михайлов“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар