понеделник, 19 март 2018 г.

Ученици от ПГСС Ситово тръгнаха на работна практика


На 13.03.2018 г. в ПГСС Ситово бе даде старт на проекта "Ученически практики" (фаза 1), в който участват 20 ученици от 10-12 клас,. Те ще работят на различни реални работни места, свързани с изучаваните от тях професии. Партньори на гимназията при реализиране на проекта са: ЕООД "ИнтерЕС2000" с. Ситово, ЕООД "СитиМилк" с. Ситово, "Екопродукт" гр. Силистра, ЗП "П. Запрянова" с. Ситово и ЗП "Е. Бакал" с. Искра. Наблюдаващите учители са инж. Даниела Георгиева и инж. Надя Кръстева. 

ПГСС Ситово е една от трите професионални гимназии в област Силистра, насочени към селското стопанство и преработвателната промишленост. В предложения държавен план прием за 2018-2019 г. в областта Общо в професионалното образование се предлагат 32 специалности от професии, като от тях 13 са от списъка на МОН за очакван недостиг или са близки до посочените.

Няма коментари:

Публикуване на коментар