понеделник, 26 март 2018 г.

Силистренска детска градина в интер проект с Франция, Румъния, Гърция и Естония


Навръх Благовещение - 25.03.2018 г., ДГ "Нарцис" Силистра посрещна партньори от различни страни на Европа, за да реализира планираните в проекта "Всички различни и какво от това? Педагогически практики в детската градина за успеха на всички!" дейности през периода 25-31.03.2018 г. 

Сред тях: презентации за България, Силистра, образователната система, детската градина; среща с представители на местната власт, РУО на МОН и други институции; посещение на резерват „Сребърна“, крепостта „Меджиди табия“; гостуване в НЧ „Ламбриново“ за запознаване със занаяти, традиции и обичаи; наблюдение на урок в СУ „Н. Й. Вапцаров“ - „Седянка“ с ученици от начален етап; концерт „Празничен календар – от Коледа до Гергьовден“ – децата от ДГ „Нарцис“ и ДГ „Иглика“ пресъздават празниците и обичаите пред гости, приятели и своите родители. Участие ще вземат и ученици от СУ „Н. Й. Вапцаров“ с ръководител Димитър Джамбазов. И още прояви извън Силистра: посещение на Етнографски музей на открито „Етъра" край Габрово и на Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ във Велико Търново. За финал: традиционна българска вечер в национални носии.

На на 27 март 2018 г.  от 11 ч. в зала "10 февруари" на Общински съвет Силистра е представянето на проекта, който е на стойност 17 590 евро и е по Програма "Еразъм+". Координатор по проекта е Франция, а партньори са България в лицето на Детска градина "Нарцис", както също представители на Румъния, Гърция и Естония. 

Проектът е за срок от 2 години, като през това време ще се организират международни визити за обмен на добри практики. Целите и задачите по проекта от българска страна са свързани с това, да покажем, че всички народи по света са различни, но едно от нещата, които ни обединява, е фолклорът, който всяка страна притежава. 


Основен приоритет на проекта е осигуряване на равен старт на всяко дете да се развива и напредва, независимо от неговия социален статус, етническа принадлежност, цвят на кожата, религия, култура, увреждане или липса на такова. Планираните дейности и обмен ще дадат на децата колективен опит, чрез който те ще участват в тях като истински актьори, а не като пасивни зрители, ще изживеят културното разнообразие. Обменът на практики и инструменти, споделени от учителите-партньори, ще помогнат на всички деца за напредък в ученето и да приемат по-добре различието. 

Основни цели на проекта: да се подготвят всички деца да бъдат отговорни граждани, способни да допринесат за развитието на демократично, приобщаващо и плуралистично общество, отворено към други култури. Да се променят учебните практики за насърчаване на включването на децата в дейности, с оглед на това, всяко дете да намери своето място в детската градина и училището. Да се осигурят равни възможности за социална еманципация на всички деца. 

Първата работна среща, на която България бе домакин, се проведе от 20 до 22 октомври 2017 г., в гр. Силистра, а през месец ноември педагози от ДГ „Нарцис“ посетиха детска градина в град Бая де Фиер в Румъния, изпълнявайки заложената в проекта мобилност. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар