четвъртък, 15 март 2018 г.

Общински форум „Овладяването на българския език в контекста на езиковата ситуация в община Силистра“

Общински форум на тема Овладяването на българския език в контекста на езиковата ситуация в община Силистра бе проведен в заседателната зала на Общински съвет Силистра, организиран от Община Силистра в партньорство с Регионално управление по образование, Русенския университет ,,Ангел Кънчев“ - Филиал Силистра.

На форума присъстваха университетските преподаватели: доц. д-р Теменужка Богданова, директор на Филиала; доц. д-р Тодорка Георгиева, доц. д.р Румяна Лебедова, доц. д-р Диана Железова, с участието на преподавателски колегии, директори, учени и експерти. Модератор на дискусията беше Мария Николова. Събитието завърши със скечове на деца артисти от „Театрално студио „Артистик“ – тук езикът не излиза от мода“ с ръководител Христо Христов.

Инициативата е част от Годишния план по изпълнение на Стратегията за личностно развитие на децата и учениците в общината и по проект „Мога и успявам“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Равнището на владеене на официалния за страната ни език е една от основните предпоставки за успешна социална и професионална реализация на подрастващите.

Форумът откри Денка Михайлова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, с благодарност към всички институции и колективи подкрепили реализацията на събитието и с очакване в дискусията да се посочат проблемите, и да се очертаят възможностите за преодоляването им: „Необходимо е да се споделят добри практики за овладяването на българския език и за повишаване резултатите при външното оценяване в училищата и по-високи резултати на НИЗ“. 

Тя подчерта, че проявата би могла да се превърне в областна, а защо не и в национална по характер. Така Община Силистра ще положи основите на полезен диалог в обществото за качествено образование на новите поколения.

Марин Ботев – началник отдел в РУО на МОН Силистра, поздрави участниците, изтъквайки, че проблемът с овладяването на българския език е тема, по която трябва да се формират добри практики в условията на развитието на нормативната уредба и в съответствие с нея.

Поздрави към форума поднесе Даниела Недялкова – директор на РБ „Партений Павлович“ с пожелания за по-силна, по-динамична и по- модерна образователна система. Въведение към темата направи доц. д-р Илиана Горанова - председател на Клуба на учителите пенсионери „Иван Байчев“, дългогодишен университетски преподавател по български език, с презентацията „Овладяване на българския език от подрастващите в контекста на езиковата ситуация в община Силистра”. С презентация на тема „Условия за овладяването на българския език, заложени в нормативните документи в образователната сфера (5–7 клас)“ пред аудиторията говори и Георги Тончев – директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Силистра.

Елена Ласкова – преподавател по български език и литература в СУ „Н. Й. Вапцаров“, град Силистра представи мнения и констатации за „Тематичното планиране в обучението по български език в 5 клас.“ Добри практики за усвояване на българския език в най-ранна възраст споделиха Диана Димова и Даниела Желева – учители в ДГ „Нарцис“. Темата им бе „Приказката – пръв помощник и верен приятел при овладяването на българския език в подготвителна група.“

За резултатите в образованието и усвояването на езика „С воля, търпение и постоянство“ докладва Красимира Никова – начален учител в ОбУ „Св. Кл. Охридски“, с. Проф. Иширково. Ирена Екзарова – преподавател по български език и литература в ОУ „Иван Вазов“, град Силистра, представи „Работа по проект „Твоят час“.” Венцислава Ангелова от ПГПТ „Евлогий Георгиев“, град Силистра, говори за „Предизвикателството - овладяването на българския език чрез средствата на професионалното образование.“

Дискусионният форум акумулира много теми, пряко свързани с езиковата ситуация на територията на нашата община и формирането на политики на база на оценката на ситуациите за преодоляване на негативните тенденции. Идеята на форума да бъде споделен опит в овладяването на българския език и да се очертаят факторите, които въздействат, за да се подобри езиковата култура на учениците, е отворена тема за следващи форуми и дискусии.


Няма коментари:

Публикуване на коментар