четвъртък, 29 март 2018 г.

В Средище - обучение с демонстрация „Билките в нашия дом”


Село Средище, община Кайнарджа,  Основно училище Цанко Церковски: Проведохме обучение с демонстрация „Билките в нашия дом” с ученици от I и II клас, включени в ДП по „Здравно образование и родители”. Учениците четоха за лечебните свойства на билките по нашия край. Научиха кога и как се берат, как най-правилно да се съхраняват. Ученици и родители работиха в два отбора. На постер свързаха картинките на билки с техните названия, Решиха кръстословици, на които получиха думите „липа” и „лайка. Подредиха пъзели на билки. Медицинската сестра им разказа как се приготвя чай и как се приготвят мехлеми и компреси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар