вторник, 27 март 2018 г.

За нивото на река Дунав при Силистра и предприетите мерки

ФсБ-спомен на Марин Минев - придошлата река Дунав през 2006 г.
ФсБ-поглед от март 2018 г. на Георги Вълев: Така изглежда островът (наричан „Пастърмаджийски“) на Дунав до Силистра, покрит с  водаБрифинг пред медиите, даден от Стоян Бонев - зам.-областен управител на област Силистра (27 март 2018 г.): 

Във връзка с повишаването на нивото на река Дунав и съгласно компетенциите на регионалните органи в област Силистра са извършени няколко действия с цел недопускане на евентуални наводнения в област Силистра. Каква е моментната обстановка: на 27 март 2018 г. към 8,30 ч. нивото на река Дунав при Тутракан е 750 см., а при Силистра е 714 см.

По правило след преминаване на 7-метровата граница замерването е на всеки час, а при необходимост и по-често – това става от служителите на Хидрометеорологична станция Силистра. При последното голямо увеличение на нивото на река Дунав при Силистра през 2006 г. е измерено ниво от 777 см.

ФсБ-профил на Теодор Иванов:
Нивото на река Дунав при село Попина
Още на 19 март със заповед на областния управител на област Силистра на кметовете на общините Силистра, Тутракан, Главиница и Ситово е разпоредено денонощно да замерват нивото на река Дунав. При възникване на опасност от наводнение те трябва да оповестят населението от застрашените райони в съответствие с общинските планове за защита при бедствие – в раздел „Защита от наводнение“.

При необходимост кметовете имат право да използват децентрализираната сиренно-оповестителна система. Задължени са също да обезопасят тръбните и шахтови кладенци за питейна вода, намиращи се в заливаемите тераси. Те са организирали групите си за 24-часово наблюдение, както и правят преглед на критичните места по дигите. При необходимост ще започне тяхното тампониране, надграждане и укрепване.

Междувременно от писмо до областните управители от „Напоителни системи“ – клон Русе, става ясно, че са привели плановете си към първо ниво, в резултат на което са обновили аварийните си складове по места. Вече районът на Тутракан е процес на зареждане от тяхна страна с пясък, а служителите им замерват нивото и докладват по съответния ред. Оповестени и събрани са аварийните групи в областите Силистра и Русе, и се извършват обходи по дигите.

Кметовете на общини определят критичните участъци, за да се знае къде е възможно да има нужда от реакция. Областна дирекция за Пожарна безопасност и защита на населението има задължението да прави организация при необходимост за своевременно раздаване на чували с пясък за надстрояване на диги. 

Това става след поискване от кметовете на общини и на ръководителите на застрашените инфраструктурни обекти и съоръжения на територията на област Силистра.Няма коментари:

Публикуване на коментар