петък, 16 март 2018 г.

Урок на тема "Добро здраве" носи сертификат от УНИЦЕФ за ПЗГ "Добруджа" Силистра На 15 март 2018, в ПЗГ „Добруджа“ Силистра под ръководството на Румянка Гълчавова и с участието на 15 ученици от десети клас бе проведен урок по цел „Добро Здраве“  от инициативата „Най-големият урок“ към световната организация УНИЦЕФ.
Началото: запознаване с глобалните цели чрез текст и видео, което е същността на цел №3, основа на занятието. Гълчавова: „Учениците бяха разделени на групи и споделиха своите виждания за предоставените им снимки на здрави и нездрави деца. Асоциирахме думата здраве и я доразширихме с помощта на направения постер“.
Вниманието в урока е било насочено към някои добри и не толкова добри обстоятелства по света: общуване чрез слайдове от  специална презентация (здравето по света) и посредством видеоматериал, посветен на депресията. Доразширени по този начин са знанията за начина на живот на хората по света, включително за болести като маларията и за СПИН.
Учениците достигат в дискусията сами до извода, че трябва да проявяват грижа не само за собственото си здраве, но и на другите, както и на планетата като цяло. Провокирани са да осъзнаят собствената си дейност относно хранене и хигиена, което кореспондира с опазване на околната среда не само вкъщи, но в училище, в общежитието, а това е своего рода отговорност към настоящето и бъдещето на света и човешката цивилизация.
Под формата на „игра“ участниците в урока са преразпределяли 25 литра вода на ден на човек с цел планиране. Училищното ръководство изказва благодарност за творческата активност на учениците, благодарение на което гимназията ще получи  сертификат от организацията донор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар