понеделник, 26 март 2018 г.

Щъркелите отлетяха с алуминиеви пръстени

Експерти на РИОСВ Русе поставиха алуминиеви пръстени на уловените бели щъркели в населените места в Силистренско. Акцията започна по предварително уточнен маршрут, който започна от Силистра и продължи към общините Дулово, Главиница и Исперих. След опръстеняването птиците бяха освободени в природата, за да продължат пътя си. 

Дейността е съгласувана със специалисти от Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Пръстените са предоставени от НПО, но дейността се координира от Българска орнитологична централа към БАН. Всеки пръстен съдържа информация – уникален номер и имената на страната и организацията, от която е поставен. Опръстеняването е един от най-простите и достъпни методи за изучаване на миграцията и поведението на птиците. 

Повторното улавяне, наблюдение или намиране на мъртви екземпляри е незаменим източник на информация за птиците. Продължават да постъпват сигнали за бедстващи птици на територията на РИОСВ Русе. До момента те са неоснователни, тъй като птиците не са наранени или с обледени крила. Да напомним, че сред проверените в региона птици е намерен един бял щъркел с пръстен, поставен в друга страна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар