четвъртък, 22 март 2018 г.

След световния ден на водата - 22 март, идва Световен ден на метеорологията


На 22 март след 1993по инициатива на ООН се отбелязва „СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ВОДАТА“. Целта му е да привлече вниманието към значимостта на проблемите с водите, които се потребяват за питейно-битови и други цели. Двете дейности са ключови цели в устойчивото развитие, които ангажират света да осигури наличието и устойчивото управление на водата и запазването на чистотата ѝ за всички потребители до 2030 г.


 На 23 март 1950 г., с цел уеднаквяване и координиране работата на националните хидрометеорологични служби на страните, се създава Световната Метеорологична Организация. През 1960 г., на тази дата, се обявява и СВЕТОВЕН МЕТЕОРОЛОГИЧЕН ДЕН. Всяка година се избира подходяща тема, която да фокусира вниманието на обществеността. За 2018 г., мотото е „ЗА ВРЕМЕТО – ГОТОВИ, КЪМ КЛИМАТА - РАЗУМНО“. 

ССВ събира в продължение на 24 часа през денонощието в реално време метеорологични, климатологични, хидрологични и океанографски данни от над 15 спътника, 100 закотвени шамандури, 600 плаващи буеве, 3 000 самолета, 7 300 кораба и около 10 000 наземни станции за наблюдение. Според данните,  2017 година е една от трите най-горещи години с рекордни екстремни метеорологични условия.

Периодът 2013-2017 г. е най-топлият 5-годишен период с температури, достигащи 50 градуса по Целзий в Азия, рекордни урагани с бърза последователност в Карибите и достигащи до Ирландия. Очаква се повишението на средно годишната глобална температура да надхвърли планираните целеви нива от 1.5 – 2°C и да достигне 3 – 5°C. В развиващите се страни данните за климата често са с лошо качество и не отговарят на изискванията при вземането на решения на тяхна основа. 

Земеделието е една от областите, най-чувствителни към климата. Засушаването, наводненията, бавните климатични изменения са коствали живота на много хора и живи организми. Наводненията са нарастваща заплаха за живота и поминъка на хората, живеещи в ниско разположените и гъсто населените крайбрежните зони. Интегрираното използване на земята и на водните ресурси, както и управлението на риска в речните басейни, може да ни помогне да сведем до минимум загубите от наводненията и да усвоим оптимално наводнените равнини. 

Засушаванията са продължителни периоди в естествената цикличност на климата, които могат да се случат навсякъде по света. В периода от 1970 г. до 2012 г. са регистрирани почти 680 000 смъртни случая, дължащи се на тежки засушавания в Африка.

Българска академия на науките
Национален институт по метеорологиЯ и ХидрологиЯ
ФИЛИАЛ ВАРНА
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар