понеделник, 19 юни 2017 г.

1 млн. лева за разкопки в 180 обекта в цялата страна

От 430 археологически обекта в страната, кандидатствали за държавно финансиране за проучвания, одобрените са около 180. Общият размер на отпуснатите средства е 1 млн. лв., което е с 50 % повече, в сравнение с 2016 година. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново директорът на Регионалния исторически музей във Велико Търново Иван Църов.

От други публикации, вкл. www.bloombergtv.bg, става ясно, че приходите от културен туризъм в страната за миналата година са 1 060 млн. лева. Отпусканите средства зависят от научната стойност на проучването и се разпределят от комисия, която предлага на ресорния министър как обектите да бъдат финансирани.

Археолозите на щат у нас са по-малко от 200 души, а от 1991 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ има специалност „Археология“. Стандартната сума, с която се подпомагат обектите от т.нар. първа група, е 17 800 лв. В нея влизат преди всичко националните археологически резервати, които отдавна се проучват и са вече доста разпознаваеми в публичното пространство.

Във втора група също има значими обекти, които макар да нямат национален статут, са съизмерими с първите, напоследък набират популярност и дават добър туристически „продукт“. Масовата сума, която понастоящем държавата предоставя за разработването им, е към 11 500 лв.

В трета група са обекти, в които се правят интердисциплинарни проучвания с недеструктивни методи, напр. геофизични и при тях засега не става дума за принос в културно-историческия туризъм.

Няма коментари:

Публикуване на коментар