четвъртък, 15 юни 2017 г.

Български и турски бизнесмени наесен в общ бизнес форум в Силистра


Областният управител на област Силистра Ивелин Статев и кметът на община Дулово д-р Юксел Ахмед се срещнаха в Общинска администрация Дулово в присъствието на представители на местния бизнес с Фикрет Индже - председател на УС на Българско-турска търговско-индустриална камара, и с нейния изпълнителен директор Венцислав Венков.
 
Според представителя на държавната власт, цел на срещата е търсенето на инвеститори в област Силистра, в частност и в община Дулово, тъй като регионът разполага с добър потенциал, природни и географски ресурси, както и със свободна работна ръка. Като домакин на срещата, кметът д-р Ахмед запозна гостите с възможностите на общината да привлича нови инвестиции и призова БТТИК да участва в този процес.
 
В своето изложение г-н Индже представи работата на Камарата и сподели опит от контактите си с представители на бизнеса в Република Турция. Предстои БТТИК официално да покани община Дулово за членство в организацията, след което да бъде внесено предложение за решение в Общинския съвет. Като местен законодателен орган той трябва да утвърди включването на общината в сдружение от неправителствения сектор.
 
Гостите поеха ангажимент на новия сайт на Камарата (www.bgtrchamber.com) да бъдат представени инвестиционните възможности на община Дулово. Решено е също да започне организация за провеждане през есента в град Силистра на бизнес форум с участие на местни и турски бизнесмени с цел привличане на нови инвеститори в региона, в който вече има и газификация.
 
Българско-турска търговско-индустриална камара е основана на 4.10.2013 г. в град Шумен и е официално вписана в регистъра в Шуменски окръжен съд сред юридическите лица с нестопанска цел. Органи на управление на Камарата са Общо събрание и Управителен съвет, заседаващ три пъти в годината.
 
Членството в Камарата е доброволно за физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред в Република България и/ или в Република Турция. Членове могат да бъдат също регистрирани фондации и сдружения, подпомагащи стопанската дейност, както и физически лица, които не са индустриалци и/ или търговци, но сътрудничат, подпомагат и популяризират Камарата.
 
По статут нейната основна цел е да създава предпоставки и да развива взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между представителите на бизнеса на България и Турция, а също между тях и трети страни. Така ще има обединение на усилията на държавните и местните власти, и тези на своите членове, за създаване и поддържане на бизнес среда (търговия и инвестиционна активност), стимулираща взаимна търговия и инвестиции. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар