сряда, 21 юни 2017 г.

Проект възстановява паметника 1 800 години Силистра и района около него

За площад "Албена" между Автогара, ЖП гара и бензиностанция се предвижда:

Презониране на алеите с цел по - удобна връзка между Автогара, ЖП гара и Дунавски парк и подмяна на настилката на всички алеи с настилка от вибропресовани цветни бетонови елементи - павета и плочи.

Възстановяване на паметник „1800 години Силистра“, което включва цялостна реставрация на монумента, както на облицовката, така и на прилежащия му терен: възстановяване на водното огледало /вкл. ВиК инсталация/, площадките около паметника, изграждане на ново ел. захранване с въвеждане на художествено осветление.

Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 годишна възраст, включваща: пясъчник, пейки, дървена ограда, комбинирано съоръжение за игра с елементи за катерене, люлеене, пързаляне и въртене, двойни люлки, клатушки и полагане на настилка.

Изграждане на автоматична напоителна система за зелените площи.

Реконструкция на кръстовищата пред ЖП гара и бензиностанцията на входа на града и създаване на нова организация на движение на моторни превозни средства.

Изграждане на велоалея - по две главни диагонални алеи на пл. „Албена".

Подмяна на част от съществуващата дървесна растителност с нова. Предвижда се да бъдат засадени 37 бр. иглолистни дървета; 39 бр. широколистни дървета; 1 039 бр. вечнозелени храсти; 1 097 бр. цъфтящи храсти; 23 бр. увивни храсти. На останалата дървесна растителност ще се извърши повдигане на короните на дървета за по-добра осветеност и безопасност на посетителите.

Изграждане на кътове за отдих по улицата и подмяна на елементи на градския дизайн.

Въвеждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение - предвижда се направа на ново ел. захранване с въвеждане на художествено енергоспестяващо LED осветление, нова кабелна мрежа и нови паркови, дизайнерски осветителни тела. Предвидена е затворена система за видео наблюдение (CCTV), чрез която ще се реализира надеждно и ефективно денонощно видео наблюдение на определени зони и главни алеи на пл. „Албена“.

Създаване на достъпна архитектурна среда съгласно изискванията - понижаване на бордюрите на всички кръстовища, поставяне на тактилни настилки в зоните на кръстовищата и пешеходните пътеки.

Общата стойност на проекта е 2 264 013 лв. е безвъзмездна финансова помощ, от които 1 924 411 лв. от ЕФРР и 339 601 лв. - съфинансиране от националния бюджет. Продължителността на проекта е 21 месеца от датата на сключване на договора.

Ремонтът на площада е част от общ проект, който включва и реконструкция на ул. "Симеон Велики", чийто проект беше преработен по искане на граждани с цел запазване на дървета.

В продължение на няколко години - 2009-2013 г. Ротари клуб Силистра в продължение на няколко еко акции, вкл. с румънци от Ротари клуб Кълъраш, обнови флората на района с над 50 дървета. По настояване на клуба общината освободи терена от напълно изсъхнали дървета от различни видове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар