петък, 16 юни 2017 г.

Ученическо кариерно ориентиране в Бюро по труда Силистра

През последните месеци в ПМГ „Св. Климент Охридски“ Силистра бяха проведени серия от срещи, посветени на т.нар. кариерно ориентиране. Ученици от 5 до 10 клас имаха възможност да чуят и видят презентации на възпитаници на най-старото средно учебно заведение в Крайдунавска Добруджа, сред които бизнес дама, мениджър на телевизионен и интернет оператор, както и лекар в местно здравно заведение.

Поредното събитие от този род бе на 13 и 15 юни с общо 30 ученици от Ха клас с класен р-л Маргарита Александрова и от ХIб клас от  класен ръководител Татяна Кулева, които посетиха дирекция „Бюро по труда” Силистра,  влизайки в „ролята“ на бъдещи държавни служители. Както е известно, ПМГ е пилотно училище (чрез паралелки Vа VIа,VIIа, Ха, ХIб и ХIIв), в което се апробира Програма за кариерно развитие на учениците на ниво училище по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

Директорът на дирекция „Бюро по труда” Силистра Милена Перчемлиева посрещна учениците в кабинета си, за да ги запознае с програмата на едночасовото посещение, представяйки им в резюме и дейността на институцията, която ръководи.   

„Приключението“, наречено работно посещение в ДБТ Силистра, завърши с връчването на поименен сертификат на всеки ученик за успешно преминат учебен час в държавната администрация.

За времето на учебния час всеки от учениците получи индивидуален бадж, позволил на младежите да усетят служебната атмосфера и да добият представа  за отговорността на длъжностите. В заседателната зала на ДБТ те получиха информация за процеса на преминаване от образование към заетост, както и за различните възможности за обучение, вкл. за придобиване на допълнителна професионална квалификация по избрано направление. Обсъдена е възможността за обучение в петте „Българо-германски центрове за професионално обучение” – в Царево, Смолян, Стара Загора, Плевен и Пазарджик.

За да се потопят в обстановката  по време на работа, учениците са разделен на две групи, като на всяка е предоставена възможност да се запознае отблизо с практическата дейност на държавния служител в ДБТ. Особен интерес подрастващите са проявили към посредническата дейност на Бюрото по труда с чуждестранни работодатели, процедурата за кандидатстване и по темата „Как бих описал уменията си в документите при избор на подходящо работно место?”Присъстващите са запознати с официалния сайт на Агенцията по заетостта и EURES мрежата за сътрудничество с всички европейски държави, вкл. и с цел получаване на актуална информация за картината на трудовия пазар в област Силистра, с която да придобият представа за възможността за кариерно развитие. Основен акцент на посещението е учениците да наблюдават работата на служителите, като е осигурена възможност всеки един от тях да се включи в различен етап от изпълнението на дейностите им, вкл. да задава въпроси и да споделя в момента впечатления.Няма коментари:

Публикуване на коментар